Alena Turková

Vzdělání

2012 - 2017 Ostravská univerzita, Ostrava - Pedagogická fakulta, učitelství pro 1. st. ZŠ (Mgr.)
2012 - 2018 VŠB TU, Ostrava - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, management kvality (Ing.)

Praxe

  ZŠ Staré Město - školní družina, výuka 1-5. ročníku (zástup)
  Vedoucí na táborech a kurzech pro děti
  Animátor na sportovních akcích ZŠ
  Asistentka vedení dětského folklorního souboru

Zájmy

Folklorní tanec, cestování, komunikace, hudba, hra na klavír, zpěv, hra s dětmi, sport všeho druhu.