Markéta Hermanová

Vzdělání

2013 - 2016 Ostravská univerzita v Ostravě - Speciální pedagogika (program celoživotního vzdělávání)
2009 - 2011 Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogické studium (program dalšího vzdělávání)
2004 - 2009 Ostravská univerzita v Ostravě - Fakulta umění, Výtvarná umění, obor Malba

Praxe

2010 - dosud ZŠ a MŠ, Ostrava - Poruba - učitelka VV, pracovních činností a TV
2009 - 2010 Střední umělecká škola, Ostrava - učitelka výtvarných předmětů
2009 - 2010 AVE ARZ, Ostrava - učitelka výtvarných předmětů

Koníčky

Výtvarné umění, plavání, jóga