Harmonogram školního roku 2022/23

HODNOCENÍ: 1. pololetí 1. 9. – 31. 1. 2023
  2. pololetí 1. 2. – 30. 6. 2023
ŠVP:   29. 5. – 2. 6. 2023
PRÁZDNINY: podzimní 26. – 27. 10. 2022
  zimní 23. 12. – 2. 1. 2023
  pololetní 3. 2. 2023
  jarní 6. 3. – 12. 3. 2023
  velikonoční 6 - 10. 4. 2023
 TŘÍDNÍ SCHŮZKY: dle individuální domluvy

1. 11. - 9. 11. 2022

27. 3. – 31. 3. 2023

  jen pro 1. ročník ZŠ  1. 9. 2022
ŘEDITELSKÉ VOLNO:  

24. - 25. 10. 2022

18. 11. 2022

21. 12 - 22. 12. 2022

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 16:00 workshopy ve třídách, 17:00 beseda s paní ředitelkou 23. 1. 2023
LETNÍ SLAVNOST:   27. 6. 2023

Harmonogram školního roku 2021/22

HODNOCENÍ: 1. pololetí 1. 9. – 31. 1. 2022
  2. pololetí 1. 2. – 30. 6. 2022
ŠVP:   30. 5. – 3. 6. 2022
PRÁZDNINY: podzimní 27. – 29. 10. 2021
  zimní 23. 12. – 2. 1. 2022
  pololetní 4. 2. 2022
  jarní 28. 2. – 6. 3. 2022
  velikonoční 14 - 18. 4. 2022
TŘÍDNÍ SCHŮZKY: dle individuální domluvy 2. 11. – 10. 11. 2021
  dle individuální domluvy 21. 3. – 29. 3. 2022
  jen pro 1. ročník ZŠ  1. 9. 2021
ŘEDITELSKÉ VOLNO:   25. - 26. 10. 2021
    20. - 22. 12. 2021
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 16:00 workshopy ve třídách, 17:00 beseda s paní ředitelkou 20. 1. 2022
LETNÍ SLAVNOST:   27. 6. 2022
PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO PÁŤÁKY:    

Školní psycholog

Mgr. Jana Sklenářová

Konzultační hodiny:

Každou středu od 16:00 do 18:00 hod. v budově gymnázia. Je však nutná předchozí domluva.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

S čím se na mne například mohou obrátit studenti?

 • Poslední dobou se mi ve škole moc nedaří. Jak to změnit?
 • S někým ze spolužáků/učitelů jsme si nesedli. Chtěl bych, aby to bylo lepší.
 • Nedaří se mi domlouvat některé věci s rodiči. Co se s tím dá dělat?
 • Vždycky rodičům nebo učiteli slíbím, že se v něčem změním, ale pak se mi to nedaří. Kudy na to?
 • Domácí příprava mi zabírá hodně času, ale nakonec toho moc neumím. Jak ji mohu změnit?
 • Mám nějaké divné nálady, jsem smutná nebo naštvaná a neumím to změnit.
 • Mám nějaké potíže ve vztahu.
 • Trápím se, nevím kudy kam.

S čím se na mne například můžou obrátit rodiče?

 • Dceři/synovi se poslední dobou ve škole příliš nedaří. Jak ji/jeho můžeme podpořit?
 • Ranní odjezd do školy je téměř každý den stresovou situací. Jak si jej usnadnit?
 • Zdá se mi, že domácí příprava zabírá synovi/dceři nepřiměřeně mnoho času. Dá se nějak zefektivnit?
 • Mám dojem, že moji dceru/syna něco trápí, ale nevím co.
 • Jak synovi/dceři nastavit pravidla a jak s ním uzavírat dohody, které fungují?
 • Nemohu se rozhodnout v nějaké věci týkající se mé dcery/syna.
 • Myslím si, že by mému synovi/dceři prospělo více samostatnosti. Jak na to?

Školní metodik prevence

Mgr. Josef Dužík

Konzultace:

Kdykoli po předchozí domluvě mailem, telefonicky nebo osobně. Akutní věci bez předchozího ohlášení – sborovna gymnázia.

Telefon: 597 071 020

Kontakty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Čím se zabývám a které činnosti zajišťuji?

 • Koordinuji spolupráci pedagogických pracovníků, vedení školy a rodičů při řešení výchovných problémů žáků spadajících do oblasti rizikových a sociálně patologických jevů. 
 • Vedu databázi poradenských zařízení, vzdělávacích organizací, psychologů a psychiatrů v oblasti.
 • Spolupracuji s oblastním metodikem prevence i krajským metodikem prevence, s OSPOD, MP a PČR.
 • Koordinuji a zajišťuji vstupy externích organizací do tříd, dle potřeb třídních učitelů a tříd.
 • Osobně komunikuji s rodiči problémových žáků, nebo s rodiči, kteří si kontakt sami vyžádají.
 • Shromažďuji metodické materiály a pomáhám třídním učitelům ve vedení třídnických hodin.

S čím se na mne můžete obrátit a které problémy spadají do mé kompetence?

 • Šikana, násilí a nekázeň v třídních kolektivech
 • Užívání či experimentování s návykovými látkami
 • Vandalismus, krádeže
 • Rasismus a menšinová intolerance
 • Domácí násilí a sexuální zneužívání
 • Netolismus, nomofobie, gamblerství a další závislosti

Školní vzdělávací plán

PORG je základní škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny. Učitelský sbor je proto složen rovněž z kvalitních učitelů z anglicky mluvících zemí.

PORG je zařazen do sítě škol MŠMT, vydávaná vysvědčení mají tedy stejnou validitu jako u ostatních škol na území ČR.

Naši žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali rozlišit a respektovat různé role, se kterými se ve svém životě setkávají nebo budou setkávat, aby vnímali potřeby druhých i sebe sama a aby uměli spolupracovat ve skupině a týmu. Naší nejvyšší ambicí je, aby se žáci začali rozvíjet jako svobodné a samostatně myslící osobnosti, schopné žít mezi lidmi a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Oproti svým spolužákům z prvních stupňů běžných základních škol mají velký náskok v angličtině, kterou se učí již od první třídy. Angličtinu jsou zvyklí používat i jako nástroj pro další učení, budou zvyklí komunikovat s rodilými mluvčími. Naši žáci vědí, že při užívání cizího jazyka není problémem udělat nějakou dílčí chybu, ale fatální je – bát se jazyk používat. Studium připravuje žáky mj. ke složení mezinárodní zkoušky (B1+) v pátém ročníku. Výsledky PET z prvního roku 2009 našich páťáků.

V češtině věnujeme velkou pozornost vlastní četbě žáků. Seznamy doporučených knih pro prvnídruhou a třetíčtvrtou a pátou třídu. Zvýšenou pozornost a hodinovou dotaci věnujeme výchovám (hudební, tělesná, výtvarná, dramatická). Nemyslíme si (jako na řadě ostatních škol), že jsou to hodiny zbytkové.

Za klíčové považujeme osobnost učitele, příjemnou školní i třídní atmosféru, citlivý přístup k různě nadaným dětem. Dítě se do školy musí těšit. Mělo by se naučit, že dobré výsledky vyžadují jisté úsilí, a umět se z nabývaných vědomostí a dovedností radovat. Navazující gymnázium má akademické ambice, základní škola je vstup do školního světa – nebudeme děti nesmyslně přetěžovat.

PŘEDMĚT 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída celkem
Český jazyk 8 8 8 7 7 38
Anglický jazyk 4 4 4 4 4 20
Matematika 4 4 4 5 5 22
Prvouka 1 2 3     12
Člověk ve světě       3 3
Výtvarná výchova     1 1 1 3
Hudební výchova     1 1 1 3
Dílna - workshop 1 2 2 2 2 9
IVT         1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
CELKEM: 20 22 25 25 26 118

Zeleně podbarvené hodiny jsou v angličtině.

Workshop obsahuje estetickou výchovu, "Člověk a svět práce". Český jazyk obsahuje čtení, psaní, základy slohu, literaturu. V angličtině je třída rozdělena na dvě poloviny dle jazykové úrovně žáků.

Charakterisktika školy
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Podrobné koncepce jednotlivých předmětů

Český jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova Prvouka a Člověk a jeho svět
Matematika Workshop ICT Výtvarná výchova

Jídelna

PORG Ostrava provozuje vlastní školní kuchyni a jídelnu od 1. září 2011. Odpovědným vedoucím školní kuchyně a jídelny je Tomáš Neuvirt. Školní kuchyně a jídelna PORGu Ostrava slouží primárně k zajištění oběda žákům, studentům a zaměstnancům školy. Standardní nabídku tvoří tři varianty hlavního jídla.

aktuální jídelníček na strava.cz

Kontakty

vedoucí školní jídelny Tomáš Neuvirt
e-mail jidelna(zavináč)porg.cz
telefon +420 608 418 884

Platby stravného

Platby služeb se provádí zálohově bezhotovostním převodem na účet školní jídelny Nového PORGu.

číslo účtu školní jídelny 4609702/0800 (variabilním symbolem platby je číslo smlouvy o studiu)

Detailní informace o frekvenci a výši splátek jsou součástí přihlášky ke stravování:

přihláška ke stravování

prihlaska_ke_stravovani_22-23.docx

prihlaska_ke_stravovani_22-23.pdf

Objednávky, výběr a odhlašování stravy

Zaplacením příslušné částky na účet školní jídelny je strávníkovi aktivováno jeho osobní konto a jsou mu automaticky přihlášeny zvolené služby (obědy, případně i svačiny). Tím je zároveň z vložené částky odečtena celková cena přihlášených služeb a zobrazovaná výše konta pak odpovídá zůstatku z vložených prostředků.

Pokud si chce strávník volit z nabízených variant, přihlašovat či odhlašovat stravu, případně získat další informace o svém účtu, může tak učinit prostřednictvím internetu na www.strava.cz. (Informace o přístupu ke svému kontu jsou rodičům odesílány automaticky po jeho zřízení. Pokud jste informace neobdrželi kontaktujte prosím zaměstnance školní jídelny.)

Odhlásit oběd nebo objednanou svačinu je možné nejpozději jeden den předem do 9:00 prostřednictvím internetu. Neodhlášený oběd je také možné vyzvednout v jídelně od 11:30 do 14:30 (nádobí netřeba – oběd Vám vakuově zabalíme).

Přeplatky

Přeplatky za neodebranou stravu jsou strávníkům automaticky převáděny do dalšího období. V případě odhlášení žáka či studenta ze školního stravování jsou přeplatky vraceny převodem na účet.

Doplňkový prodej

V rámci doplňkového prodeje mají žáci možnost si objednat dopolední a odpolední svačinky. Pro žáky starší 15 let je k dispozici ve vestibulu školy výdejový automat. V nabídce je obložené pečivo, oplatky, nápoje a drobné sladkosti.

Družina

Kontakt:

Soňa Křístková - vedoucí družiny a volnočasových aktivit

telefon: 603 967 187

telefon vychovatelky (odpoledne):  608 418 119

e-mail: druzina(zavináč)porg.cz

Pokyny k vyzvednutí dítěte ze školní družiny.

Nabídka a rozvrh kroužků ve školním roce 2021/22:

Nabídka a rozvrh kroužků družiny otevíraných ve školním roce 2021/22 (po přihlášení: Ostatní - Školní družina - Přehled akcí).

Harmonogram družiny a kroužků:

Družina je ve  školní dny otevřena vždy ráno od 7:00 do 8:30 a odpoledne od 12:20 do 17:30.  Pouze v pátek odpoledne je provoz družiny zkrácený a družina zavírá v 16:30. Kroužky probíhají od pondělí do pátku ve dvou po sobě jdoucích blocích: blok - od 14:10 do 15: 25,  2. blok - od 15:30 do 16:45.

Přihlašování:

Přihlašování do kroužků a družiny proběhne v srpnu 2021 (po přihlášení do systému ŠOL: Ostatní - Školní družina - Přehled akcí).

Instrukce pro přihlašování do družiny a kroužků.

Základní principy:

Z hlediska fungování družiny je naším záměrem především její co nejužší napojení na potřeby žáků vyplývající z plnění školních povinností a další rozvíjení jejich dovedností a různých zájmů.  Doba strávená ve školní družině je cíleně a  důsledně rozdělována na bloky určené k odpočinku a relaxaci, plnění domácích úkolů nebo dalšímu studiu v různých skupinách a k činnostem v řadě zájmových  kroužků. Všechny bloky a aktivity jsou vedeny pedagogickými pracovníky naší  školy a v případě zájmových kroužků také vybranými externisty.

Návštěva družiny není povinnou součástí školní docházky. Děti zde můžou trávit čas po vyučování dle zájmu a potřeby. S návštěvou družiny nesouvisí další platby nad rámec stanoveného školného.

Rodiče mohou přihlásit své dítě k docházce do družiny podle svého vlastního uvážení, například jen v určité dny, nebo dokonce jen na konkrétní aktivitu nebo kroužek. Začátek družiny se může u žáků z jednotlivých ročníků lišit podle návaznosti na rozvrh hodin ve škole. Vyzvedávat děti z družiny je možné kdykoliv. Z kroužku je  možné vyzvedávat děti jen po jeho skončení. Bez doprovodu můžou družinu opustit  pouze ti žáci, jejichž rodiče s tím předem vyslovili písemný souhlas.