Harmonogram školního roku 2018/19

Možnost stažení harmonogramu do svých kalendářů (iCalendar)

  Událost: Od: Do:
Dny otevřených dveří Den otevřených dveří 10. leden 2019, čtvrtek, od 17:00 hodin 10. leden 2019, čtvrtek
Hodnocení Vysvědčení 30. leden 2019, středa 30. leden 2019, středa
  Vysvědčení 28. červen 2019, pátek 28. červen 2019, pátek
Pololetí 1. pololetí - začátek 3. září 2018, pondělí 3. září 2018, pondělí
  1. pololetí - konec 31. leden 2019, čtvrtek 31. leden 2019, čtvrtek
  2. pololetí - začátek 1. únor 2019, pátek 1. únor 2019, pátek
  2. pololetí - konec 28. červen 2019, pátek 28. červen 2019, pátek
Prázdniny Podzimní prázdniny 29. říjen 2018, pondělí 30. říjen 2018, úterý
  Ředitelské volno 31. říjen 2018, středa 31. říjen 2018, středa
  Vánoční prázdniny 24. prosinec 2018, pondělí 4. leden 2019, pátek
  Ředitelské volno 3. leden 2019, čtvrtek 4. leden 2019, pátek
  Ředitelské volno 31. leden 2019, čtvrtek 31. leden 2019, čtvrtek
  Pololetní prázdniny 1. únor 2019, pátek 1. únor 2019, pátek
  Jarní prázdniny 4. únor 2019, pondělí 8. únor 2019, pátek
  Velikonoční prázdniny 18. duben 2019, čtvrtek 22. duben 2019, pondělí
Přijímací řízení Uzáverka přihlášek 1. březen 2019, pátek 1. březen 2019, pátek
  Zápis na ZŠ 6. duben 2019, sobota 7. duben 2019, neděle
Svátek Státní svátek 28. září 2018, pátek 28. září 2018, pátek
  Státní svátek 28. říjen 2018, neděle 28. říjen 2018, neděle
  Státní svátek 17. listopad 2018, sobota 17. listopad 2018, sobota
  Státní svátek 1. květen 2019, středa 1. květen 2019, středa
  Státní svátek 8. květen 2019, středa 8. květen 2019, středa
Školní akce Přihlašování do kroužků a družiny 13. srpen 2018, pondělí 19. srpen 2018, neděle
  Sluneční slavnost 26. červen 2019, středa 26. červen 2019, středa
Školy v přírodě Letní školy v přírodě 27. květen 2019, pondělí 31. květen 2019, pátek
  Exkurze a výlety 17. červen 2019, pondělí 21. červen 2019, pátek
Třídní schůzky Třídní schůzky - 1. ročník 3. září 2018, pondělí 3. září 2018, pondělí
  Individuální třídní schůzky 5. listopad 2018, pondělí 9. listopad 2018, pátek
  Individuální třídní schůzky 12. listopad 2018, pondělí 14. listopad 2018, středa
  Individuální třídní schůzky 25. březen 2019, pondělí 29. březen 2019, pátek
  Individuální třídní schůzky 1. duben 2019, pondělí 5. duben 2019, pátek

Školní psycholog

Mgr. Jana Sklenářová

Konzultační hodiny:

Každou středu od 16:00 do 18:00 hod. v budově gymnázia. Je však nutná předchozí domluva.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

S čím se na mne například mohou obrátit studenti?

 • Poslední dobou se mi ve škole moc nedaří. Jak to změnit?
 • S někým ze spolužáků/učitelů jsme si nesedli. Chtěl bych, aby to bylo lepší.
 • Nedaří se mi domlouvat některé věci s rodiči. Co se s tím dá dělat?
 • Vždycky rodičům nebo učiteli slíbím, že se v něčem změním, ale pak se mi to nedaří. Kudy na to?
 • Domácí příprava mi zabírá hodně času, ale nakonec toho moc neumím. Jak ji mohu změnit?
 • Mám nějaké divné nálady, jsem smutná nebo naštvaná a neumím to změnit.
 • Mám nějaké potíže ve vztahu.
 • Trápím se, nevím kudy kam.

S čím se na mne například můžou obrátit rodiče?

 • Dceři/synovi se poslední dobou ve škole příliš nedaří. Jak ji/jeho můžeme podpořit?
 • Ranní odjezd do školy je téměř každý den stresovou situací. Jak si jej usnadnit?
 • Zdá se mi, že domácí příprava zabírá synovi/dceři nepřiměřeně mnoho času. Dá se nějak zefektivnit?
 • Mám dojem, že moji dceru/syna něco trápí, ale nevím co.
 • Jak synovi/dceři nastavit pravidla a jak s ním uzavírat dohody, které fungují?
 • Nemohu se rozhodnout v nějaké věci týkající se mé dcery/syna.
 • Myslím si, že by mému synovi/dceři prospělo více samostatnosti. Jak na to?

Školní metodik prevence

Mgr. Markéta Turková

Konzultační hodiny:

Každé pondělí od 14:15 do 15:00 v budově gymnázia

Ostatní dny po předchozí domluvě osobní či telefonické.

Telefon: 597 071 020

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Čím se zabývám a které činnosti zajišťuji?

 • Připravuji Školní preventivní strategii.
 • Školím a koordinuji spolupráci zaměstnanců při realizaci Školní preventivní strategie.
 • Pracuji a osobně komunikuji s žáky školy a zajišťuji pro ně vzdělávací akce v rámci realizace Školní preventivní strategie.
 • Koordinuji spolupráci pedagogických pracovníků a vedení školy při řešení výchovných problémů žáků spadajících do oblasti rizikových projevů chování žáků (sociálně-patologických jevů).
 • Komunikuji osobně, telefonicky a elektronicky s rodiči problémových žáků a s rodiči, kteří si kontakt sami vyžádají.

S čím se na mne můžete obrátit a které problémy spadají do mé kompetence?

 • Narušené vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy.
 • Experimenty žáků s návykovými látkami.
 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí ve škole.
 • Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole.
 • Projevy rasové a menšinové intolerance.
 • Domácí násilí a sexuální zneužívání.
 • Závislost na počítačových hrách a hracích automatech.

Školní vzdělávací plán

PORG je základní škola s výrazně rozšířenou výukou angličtiny. Učitelský sbor je proto složen rovněž z kvalitních učitelů z anglicky mluvících zemí.

PORG je zařazen do sítě škol MŠMT, vydávaná vysvědčení mají tedy stejnou validitu jako u ostatních škol na území ČR.

Naši žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali rozlišit a respektovat různé role, se kterými se ve svém životě setkávají nebo budou setkávat, aby vnímali potřeby druhých i sebe sama a aby uměli spolupracovat ve skupině a týmu. Naší nejvyšší ambicí je, aby se žáci začali rozvíjet jako svobodné a samostatně myslící osobnosti, schopné žít mezi lidmi a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí.

Oproti svým spolužákům z prvních stupňů běžných základních škol mají velký náskok v angličtině, kterou se učí již od první třídy. Angličtinu jsou zvyklí používat i jako nástroj pro další učení, budou zvyklí komunikovat s rodilými mluvčími. Naši žáci vědí, že při užívání cizího jazyka není problémem udělat nějakou dílčí chybu, ale fatální je – bát se jazyk používat. Studium připravuje žáky mj. ke složení mezinárodní zkoušky (B1+) v pátém ročníku. Výsledky PET z prvního roku 2009 našich páťáků.

V češtině věnujeme velkou pozornost vlastní četbě žáků. Seznamy doporučených knih pro prvnídruhou a třetíčtvrtou a pátou třídu. Zvýšenou pozornost a hodinovou dotaci věnujeme výchovám (hudební, tělesná, výtvarná, dramatická). Nemyslíme si (jako na řadě ostatních škol), že jsou to hodiny zbytkové.

Za klíčové považujeme osobnost učitele, příjemnou školní i třídní atmosféru, citlivý přístup k různě nadaným dětem. Dítě se do školy musí těšit. Mělo by se naučit, že dobré výsledky vyžadují jisté úsilí, a umět se z nabývaných vědomostí a dovedností radovat. Navazující gymnázium má akademické ambice, základní škola je vstup do školního světa – nebudeme děti nesmyslně přetěžovat.

PŘEDMĚT 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída celkem
Český jazyk 8 8 8 7 7 38
Anglický jazyk 4 4 4 4 4 20
Matematika 4 4 4 5 5 22
Prvouka 1 2 3     12
Člověk ve světě       3 3
Výtvarná výchova     1 1 1 3
Hudební výchova     1 1 1 3
Dílna - workshop 1 2 2 2 2 9
IVT         1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
CELKEM: 20 22 25 25 26 118

Zeleně podbarvené hodiny jsou v angličtině.

Workshop obsahuje estetickou výchovu, "Člověk a svět práce". Český jazyk obsahuje čtení, psaní, základy slohu, literaturu. V angličtině je třída rozdělena na dvě poloviny dle jazykové úrovně žáků.

Podrobné koncepce jednotlivých předmětů

Čeština Angličtina Tělocvik Prvouka
Matematika Workshop    

 

Základní struktura hodnocení

Družina

Kontakt:

Soňa Křístková - vedoucí družiny a volnočasových aktivit

telefon: 603 967 187

telefon vychovatelky (odpoledne):  608 418 119

e-mail: druzina(zavináč)porg.cz

Pokyny k vyzvednutí dítěte ze školní družiny.

Nabídka a rozvrh kroužků ve školním roce 2018/19:

Nabídka a rozvrh kroužků družiny otevíraných ve školním roce 2018/19: mladší žáci a starší žáci. (po přihlášení: Ostatní - Školní družina - Přehled akcí).

Harmonogram družiny a kroužků:

Družina je ve  školní dny otevřena vždy ráno od 7:00 do 8:30 a odpoledne od 12:20 do 17:30.  Pouze v pátek odpoledne je provoz družiny zkrácený a družina zavírá v 16:30. Kroužky probíhají od pondělí do pátku ve dvou po sobě jdoucích blocích: blok - od 14:10 do 15: 25,  2. blok - od 15:30 do 16:45.

Přihlašování:

Přihlašování do kroužků a družiny bude probíhat přes systém - Škola OnLine od 13. srpna 2018, 8.00 hod. do 19. srpna 2018, 20.00 hod. (po přihlášení: Ostatní - Školní družina - Přehled akcí)

Instrukce pro přihlašování do družiny a kroužků.

Základní principy:

Z hlediska fungování družiny je naším záměrem především její co nejužší napojení na potřeby žáků vyplývající z plnění školních povinností a další rozvíjení jejich dovedností a různých zájmů.  Doba strávená ve školní družině je cíleně a  důsledně rozdělována na bloky určené k odpočinku a relaxaci, plnění domácích úkolů nebo dalšímu studiu v různých skupinách a k činnostem v řadě zájmových  kroužků. Všechny bloky a aktivity jsou vedeny pedagogickými pracovníky naší  školy a v případě zájmových kroužků také vybranými externisty.

Návštěva družiny není povinnou součástí školní docházky. Děti zde můžou trávit čas po vyučování dle zájmu a potřeby. S návštěvou družiny nesouvisí další platby nad rámec stanoveného školného.

Rodiče mohou přihlásit své dítě k docházce do družiny podle svého vlastního uvážení, například jen v určité dny, nebo dokonce jen na konkrétní aktivitu nebo kroužek. Začátek družiny se může u žáků z jednotlivých ročníků lišit podle návaznosti na rozvrh hodin ve škole. Vyzvedávat děti z družiny je možné kdykoliv. Z kroužku je  možné vyzvedávat děti jen po jeho skončení. Bez doprovodu můžou družinu opustit  pouze ti žáci, jejichž rodiče s tím předem vyslovili písemný souhlas.