Proběhlé akce

Velikonoční dílna v naší družince

V pátek 12.dubna venku fičelo a šedivá obloha občas sypala i sněhové vločky... V teple naší družinky si ale děti pod křídly paní Křenkové užívaly příprav na svěží a zelené jarní svátky - Velikonoce.

Na první pohled obyčejné  březové věnečky omládly břečťanem, vyparádily  se  mašličkami a zazářily barevnými vajíčky. No a pak už se jen těšily,  kam že si  je šikovní tvůrci doma pověsí!    SK 

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy je vždycky velkým mezníkem v životě nás všech. O tom, jaké to je, poprvé řešit zapeklité úkoly, mluvit s učitelkou, hledat správné odpovědi, vědět si rady se mohli přesvědčit předškoláci o víkendu 6. a 7.4. Možná ani nezjistili, že se děje něco důležitého, protože si společně s ostatními dětmi zahráli na les, opakovali po učitelce jako ozvěna v jeskyni a pomohli zachránit zvířátka z paseky. Za tu těžkou dřinu dostali pěknou knížku se svým jménem a mohli  spěchat si ještě chvíli bezstarostně hrát. MČ

Botanická výprava 2019

V neděli dne 31. 3. 2019 se konala Botanická výprava 1. stupně za jarními rostlinami lužního Polanského lesa – významné ostravské rezervace. Společně s rodiči a dětmi jsme se vydali podél řeky Odry do Polanského lesa. Děti se zde seznámily s významem lužního lesa a rezervace. Naučily se poznávat jarní rostliny: sasanku hajní, sasanku pryskyřníkovitou, prvosenku jarní, plicník lékařský, kyčelnici devítilistou, dymnivku dutou, mokrýš střídavolistý, orsej jarní, zápalici žluťochovitou a česnek medvědí. Na trase děti plnily společně s rodiči úkoly od skřítků. V závěru akce jim za splněné úkoly skřítci ukryli v lese poklad. Na Botanickou výpravu přišlo 70 účastníků.

Můžeme být potěšeni, že rodiče a děti na Porgu mají takový zájem o přírodu. Výpravě byla přizpůsobena i předchozí výuka v předmětu prvouka a přírodověda, kde se děti dozvěděly mnoho o biotopu lužního lesa a naučily se poznávat rostliny pomocí prezentace, které pak dokázaly snadno poznat v jejich přirozeném prostředí. VR

Pro více fotografií můžete navštívit webovou galirii: https://nase-trida00.webnode.cz/fotogalerie/#dsc-0510-jpg1

Poetry recital 2019

Po loňském 1. ročníku recitační soutěže v anglickém jazyce jsme se díky její úspěšnosti jednohlasně shodli na zavedení tradice, a tak se v měsíci březnu konal již 2. ročník! Žákům patří veliká pochvala, protože už ve třídních kolech porotě svými vynikajícími výkony velmi znesnadnili práci. I tak se porotci museli rozhodnout pro tři nejlepší žáky z každé třídy, kteří postoupili do školního kola pořádaného naší mezinárodní školou o týden později. Školní kolo mohu bez zaváhání označit za krásný kulturní zážitek. Ještě jednou tak skláním poklonu a oceňuji všechny žáky – jak za práci s výběrem kvalitní poezie, tak za recitaci samotnou! Už se těšíme na příští ročník! KK

Geometrie přírody

Geometrie přírody je neuvěřitelná. O tom se přesvědčili žáci 4.ročníku v pondělí 11.3. ve Světě techniky.

Pravidelný šestiúhelník ve včelí plástvi, oko sršně, žraločí ploutev, podivuhodné tvary květin v džungli a mnoho dalšího si příroda utvořila sama podle geometrických tvarů, o kterých se učíme v matematice. A soutěž s tangramy? to už byla jen perlička na dortíku. MČ

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Ve středu 3. dubna proběhlo okresní kolo soutěže Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV), které se konalo na ZŠ Dvorského v Ostravě - Bělském lese. V soutěži jednotlivců naši školu úspěšně reprezentoval Matěj Lukasík, který zvítězil ve své věkové kategorii, Šimon Palička se umístil na 2. místě, Vojtěch Panáč, Vojtěch Kobierski a Eliška Macháčková obsadili pěkná 3. místa.V soutěži družstev ve složení Magdalena Navrátilová, Ema Řehová, Eliška Macháčková, Adéla Chrapková, Vojtěch Kobierski, Matěj Lukasík, Šimon Palička a Martin Sládeček jsme se umístili na 3. místě v konkurenci deseti škol. Do krajského kola, které se uskuteční dne 3.6. na Atletickém stadionu TJ Slezanu Opava, postupují studenti Matěj Lukasík a Šimon Palička. Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy a předvedené výkony. ZK

Projekt „International Days“ odstartoval!

V areálu naší školy se to prolíná různými národnostmi. Potkat se můžete se Švédy, Korejci, Brazilkou, Vietnamci a samozřejmě Čechy. A protože jsme světoví, chceme o svých přátelích a dalších národnostech co nejvíce vědět. Na konci měsíce března jsme odstartovali na půdě mezinárodní projekt „International Days“, do kterého se k naší radosti přihlásila i spousta žáků naší základní školy! Žáci si při losovacím ceremoniálu vylosovali kontinent a z daného kontinentu pak určitou zemi. A co je teď čeká za práci? Mají měsíc na to, aby vytvořili „A country in the box“, tedy ztvárnili danou zemi v krabici. Dne 30. dubna pak proběhne „den D“, kde všechny zúčastněné děti budou prezentovat své země dalším studentům, učitelům a rodičům. Žákům držíme pro realizaci palce a těšíme se na jejich výtvory! KK

PORGovký hlásek 2019

Přehled nádherných hlasů a hlásků jste mohli zaslechnout ve středu 20. 3. z učebny hudební výchovy na ZŠ PORG. Konalo se zde totiž  školní kolo pěvecké soutěže PORGovský hlásek. Jako každý rok vystoupili se svými písněmi ti nejlepší z jednotlivých tříd a za svůj výkon byli náležitě odměněni. Postarali se také o příjemný hudební zážitek pro členy poroty a samotné účastníky.

Moc děkujeme za krásné, procítěné a mnohdy originální zpívání a těšíme se již na příští ročník této soutěže. 

Vítkovický rarášek

Ve středu 14. března proběhla v Knihovně města Ostravy ve Vítkovicích recitační soutěž Vítkovický rarášek, které se zúčastnili i žáci naší školy. V kategorii 3. - 5. třída získala první místo a RARÁŠKA Sofie Locka (3. třída). Gratulujeme. BG

Předškoláci ve školních lavicích!

Předškoláci MŠ PORG dnes navštívili výuku na naší základní škole. Přivítali jsme je v 2. třídě Indiánů. Na začátku společné hodiny si druháci a předškoláci společně zazpívali a s básničkou procvičili prsty, protože je čekalo psaní a kreslení. Druháci stihli psát do vlastní písanky, ale i být nápomocni předškolákům, kteří pod vedením paní učitelky  kreslili vajíčka a zrníčka pro kuřátka. V druhé části hodiny si děti zkusily hravé počítání fazolí, ze kterých vařily v hrncích polévku. Na závěr předškoláci dostali od Indiánů indiánskou tužku a už se těší do 1. třídy. KK 

načíst další