Proběhlé akce

Usborne Book Fair 2019

Ke konci školního roku jsme stejně jako rok minulý pořádali na naší škole Usborne Book Fair. S potěšením můžeme říci, že byl i tento rok velmi úspěšný. Ms. Zoë v průběhu celého dopoledne provedla naše žáky workshopy, v rámci kterých si poslechli nejeden příběh, a nouze nebyla ani o konverzaci v jazyce anglickém. Všem rodičům a studentům, kteří si v rámci akce knihy nakoupili, velmi děkujeme. Získali jsme díky Vám velké množství krásných knih do naší knihovny! KK

Medová snídaně

Začátkem června jsme měli to potěšení přivítat v naší mateřské a základní škole včelaře - pana Klinkovského. Děti měly během workshopu možnost dozvědět se mnohé o životě včel, jejich důležitosti a obohaceny byly také o spoustu zajímavostí! Vedle živých včel k pozorování se děti těšily také ze včelařských propriet, klobouků k vyzkoušení a pochutnaly si na čerstvém chlebu s domácím medem. Za krásné dopoledne patří panu Klinkovskému veliké poděkování. KK

Velikonoční dřepování

Během měsíce dubna a května se v družině uskutečnilo „Velikonoční dřepování“. Na toto dřepovací klání se přihlásilo 29 dětí převážně z první a druhé třídy. Takže nakonec vznikla jedna kategorie, z které postoupili tři sportovci s největším počtem dřepů.

A jak to nakonec dopadlo? Na prvním místě se umístil Adam Moštěk z třídy první, druhé místo obsadila Beata Abrahamová z druhé třídy a na třetím místě skončil Vít Kržin z třídy první.

Všem výhercům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za účast a férovou hru.

Sarténová Karolína

Save Paper, Save Tree

V rámci Dne Země jsme se vrhli na akci „Save Paper, Save Tree“, tedy na sběr papíru! Během měsíce se nám papíry postupně kupily, přičemž jsem se ve finále dostali na 2 200kg. V rámci vyhlášené soutěže na základní škole ve sběru zvítězili žáci 2. třídy, kteří odevzdali celkem 813kg. Žáci této třídy se už tak mohou těšit ze své výhry, což jsou poukazy na Laser Game. Na 2. místě se pak ve sběru umístili žáci 1. třídy a na 3. místě žáci 3. třídy. 

Chtěli bychom tímto všem, kteří se do této akce zapojili, za vaši přízeň poděkovat! KK

Mezinárodní dny

Naši žáci se ve velmi hojné účasti zapojili do projektu „International Days“, který byl pořádán naší mezinárodní školou. Během jednoho měsíce je čekal losovací  ceremoniál, kde se každý vylosoval jednu zemi. Následovalo období příprav samotných prezentací. K naší veliké radosti si s tím žáci dali veliké úsilí a výsledné projekty opravdu stály za to! Dalším krokem bylo „zkušební kolo“ prezentací mezi účastníky samotnými, aby nebyli o zhlédnutí prací svých spolužáků ošizeni. „Finále“ pak proběhlo dne 30. května, kdy byli v dopoledních hodinách pozváni žáci základní školy a odpoledne pak také naši rodiče! Každý z návštěvníků obdržel pas se všemi zeměmi a jejich vlajkami. Postupnou návštěvou všech zemí se jim tak pasy podařilo naplnit razítky. Při navštívení jednotlivých zemí mohli přítomní zhlédnout „A country in a box“, dozvědět se spoustu základních informací a zajímavostí o dané zemi a v mnohých případech také ochutnat typické pochutiny pro danou zemi. Všem žákům i rodičům patří veliké poděkování za pečlivost, úsilí, účast a pomoc. Laťka je nasazena velmi vysoko a tak jsme zvědaví, co se nám podaří příští rok! KK

Fantastický úspěch

Fantastický úspěch zaznamenala naše škola ve výtvarném umění. Lukáš Novák ze 4.ročníku vyhrál mezi 350 zúčastněnými malíři základních škol 1.místo za svou kresbu podmořského světa v rámci výtvarné soutěže města Ostravy. Moc gratulujeme k úspěchu a jsme na tebe pyšní, Lukáši!

Dental Prevention Programme at PORG

We spent 10th May with toothbrushes in our hands. There was dental prevention programme on and our pupils were learning and at the same time developing their tooth brushing skills. At the beginning, we got to know the meaning and importance of having healthy teeth. Pupils were learning tooth names and its parts. As next, the protection and prevention were being discussed and kids were also met different types of toothbrushes and learned what they are used for. The last part of this programme concluded visual and practical sample of the right way of tooth brushing. Followed by instructions, kids were brushing their teeth. After their brushing, dental preventives checked the kids´ teeth, telling them if they had brushed their teeth right or not. And the result of it is, 99% of PORG children did it well. KK

Cambridge test

Před pěti lety to byli naši prvňáčci, přičemž mnozí s angličtinou teprve začínali. Dnes už jsou to studenti, kteří po letních prázdninách nastoupí do lavic gymnázia. Od 1. třídy se každým rokem jejich jazykové dovednosti zlepšovaly sedmimílovými kroky, a to tak, že před koncem 5. třídy zasedli do lavic k oficiálním Cambridge zkouškám. Teď už jim všem jen držíme palce, aby ony certifikáty úrovně KET a PET získali. Ale jak je známe…nemáme obavy! KK

Návštěva knihovny

V pondělí 6. 5. se páťáci vydali do městské knihovny v Ostravě Vítkovicích. Zde proběhla beseda o finanční gramotnosti, při které se žáci dozvěděli mnoho informací o mincích a bankovkách a také se seznámili s publikacemi, které se touto problematikou zabývají. Nakonec si kluci i holky prolistovali nové knižní tituly, které jsou novinkami na knižním trhu. TW

Rezonance světla a tmy

Pátá třída se v pondělí 20. 5. vydala na workshop Rezonance světla a tmy pořádané vědeckou knihovnou Ostrava. Na workshopu se žáci zábavnou formou seznámili s jednotlivými zrakovými poruchami a vyzkoušeli si jednotlivé pomůcky a hry pro člověka s handicapem. TW

načíst další