Proběhlé akce

Poetry Recital

On Mon 23rd May, students from Primary school as well as from lower gymnazium took part in a Poetry recital competition. Firstly, the children were reciting their poems in class the previous week, the standard was incredibly high and we were proud of everyone who took part. 

Winning entries from each class went then through to the Grand final held in the gymnazium building.
It was a terrific event, all the children performed absolutely brilliantly and we were grateful to our three independent judges from class of kvarta for helping to make the tough decisions;).

Congratulations to our Poetry competition winners!

Cambridge tests

Léto se blíží. Páťáci mají za sebou úspěšně zvládnuté přijímačky na víceletá gymnázia, ale s tím pátá třída nekončí. Jako třešničku na dortu je ještě čekaly oficiální "Cambridge" zkoušky, jejichž zvládnutím dosáhnou získání oficiálního certifikátu PET či KET. Zkoušky jsou na úrovni středoškolského učiva, takže žákům patří už teď náležitý obdiv. Na výsledky si budou muset počkat až do léta, nicméně věříme, že pro ně i Vás pak budeme mít jen výborné zprávy a jejich zdárném zvládnutí.

Science Fair

Science ve 4. třídě, tedy hodinu přírodovědy v jazyce anglickém, máme letos na PORGu poprvé a rádi u toho zůstaneme:). V posledních měsících se děti připravovaly na závěrečný projekt Science Fair, na kterém pracovaly ve dvojicích. Tématem byla různá prostředí (louky, lesy,...) a jejich představení  v rámci prezentací před spolužáky a následně před rodiči. Přehlídka to byla vskutku nadmíru vydařená jak po stránce faktické, tak po stránce jazykové, prezentační i tvůrčí. Všem moc děkujeme za pomoc, přípravu, píli a účast na akci samotné. Laťku příštímu ročníku dali velmi vysoko.

Kocourek Modroočko

potěšil v Divadle loutek 7.4. děti z 1. až 3.ročníku. Smáli se, když Modroočkovi Bělovous Zrzunda dával cenné rady do života, báli se, když Natrhouško vyhrožoval, tleskali, když se Modroočkovi a Kiki narodila koťátka. A malé hranolky v KFC jako fajná tečka na konec.

Projektový den s Anderssenem

Druháci zažili s Anderssenem den. Hledali informace o Dánsku, hloubali, jak se dostat do Kodaně, ví základní informace o této zajímavé zemi. Možná si některé děti vzpomenou, jak dánsky říct: "Dobrý den", nebo: "Já se jmenuji." Přečetli jsme si vzkazy, které všem zapojeným do projektu, poslal pan ministr kultury Martin Baxa i velvyslanec Dánského království.

Svět techniky - Geometrie kolem nás

Druháci zavítali do Světa techniky na program Geometrie je všude kolem nás. Děti se seznámily s pro ně dosud neznámým geometrickým pojmem - s úhlem. Hledali všemožné úhelníky nejen v lidských výtvorech, ale i v přírodě. Poznají nejen trojúhelník a čtyřúhelníky, ale už znají i pěti, šesti a víceúhelníky. Podle zadání ve skupinkách tvořili a skládali z různých stavebnic, největší nadšení vzbudil mikroskop, tangramy a samozřejmě, tabule před budovou.

Druháčci v knihovně

V knihovně druháčci byli na program ke knize Ferda a jeho mouchy zaměřený na emoce a prožitky.  Řešili jsme problémy, před které se dostává žabák Ferda a pokoušeli se mu co nejlépe poradit. Nakonec jsme měli ještě chvilku na prohlídku dětské části městské knihovny a alespoň prolistovali pár zajímavých knížek a časopisů. Bylo nádherně, obě cesty jsme zvládli pěšky.

Postup do městského kola v recitační soutěži

Ve středu 9.3. všichni postupující ze školního kola recitace nervózně přešlapovali před Střediskem volného času na Ostrčilově ulici. Po dlouhé pauze si děti mohly konečně společně poměřit síly i na oblastní úrovni a navíc s vidinou postupu do městského kola. A podařilo se!  Z 1. místa ve druhé kategorii postoupila Dora Zámostná! Její báseň Bordelář  zasáhl každého v sále - někoho u srdce, někomu nakoukl do svědomí... 😉 Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a Dorce budeme držet palce v městském kole!

European Days 2022

Poslední týdny se to v budově základní školy začalo hemžit evropskými vlajkami, modely známých evropských budov a staveb a v poslední dny nebyly výjimkou ani vůně tradičních jídel různých evropských zemí. A to vše díky předmětu Geography, který vyučujeme v 5. třídě v angličtině. Žáci tak během celého prvního pololetí sbírali informace, vzájemně se obohacovali a všichni se velikou měrou podíleli na finální podobě. V posledním únorovém týdnu jsme tak mohli pozvat žáky 1.-4. třídy, aby v rámci jednoho dopoledne procestovali celou Evropou. Za každou procestovanou zemi dostali razítko do svého pasu a mohli „letět“ dál. Den nato naše EVROPSKÉ DNY vyvrcholili v odpoledních hodinách v aule budovy gymnázia, kde byli vítáni jak naši rodiče, studenti, tak i přátelé školy. Vedle krásných a obohacujících informací v anglickém jazyce si přišly na chuť i mlsné jazýčky, protože každá země nabídla také tradiční pochutiny. Ochutnat jsme tak mohli španělské tapas, francouzské sýry, portugalské Pastéis de Nata a mnohé další. Velké dík patří vedle žákům také rodičům, kteří nám s projektem, zejména pak s přípravou pokrmů, pomohli.

Valentýnský den

Školní den tak trochu jinak aneb na Valentýna není srdíček, červené a růžové nikdy dost.

načíst další