Čteme bezva knihy

Co vám leží u postele a do jakého příběhu se ponoříte, než vám klesnou víčka? Ke které knížce se rádi vracíte a máte ji doma ve své knihovničce? Co je na té knížce tak zajímavé, že jste si ji vybrali pro dnešní čtení venku na trávě? Tak o tom všem se bavili žáci 5. ročníku v úterý 15. 9. Tiché čtení občas porušilo mlaskání a křupání dobrot, které si děti přinesly. Kromě čtení je čekalo i představování ostatním právě té jeho/její knihy, ukázky z nich a bavení se o autorech či filmových zpracování některých děl. Komu by se taková hodina češtiny nelíbila? 

DSC 0012 1