Pasování na čtenáře...

Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček: 

Budu se vždy chovat jako Rytíř řádu čtenářského.  Budu knížky opatrovat, protože patří mezi poklady nejvzácnější.         

Budu s nimi zacházet opatrně a s úctou. Nebudu do nich čmárat, trhat z nich listy a nenechám jim nikým podobně ubližovat. Vím, totiž, že budou jedněmi z přátel nejbližších a nejvěrnějších. 

Přečetl vzorně Adam čtenářský slib za všechny děti z 1.třídy. Rytíř František Porg z Vítkovic, patron všech čtenářů, pozorně poslouchal. Každý kandidát slíbil, že se bude chovat podle přečtených pravidel, poklekl podle starodávného zvyku na jedno koleno a skutečným mečem byl pasován čtenářem. Teprve potom si mohl s panem rytířem podat ruku, odnést si Čtenářský glejt a novou knihu. 

Tak, ať jsou knížky pro vás stále zábavnými přítelkyněmi a pojí vás přátelství na celý život, naši noví čtenáři. HV

1 mission statement OV 8481 mission statement OV 848