European Days 2022

Poslední týdny se to v budově základní školy začalo hemžit evropskými vlajkami, modely známých evropských budov a staveb a v poslední dny nebyly výjimkou ani vůně tradičních jídel různých evropských zemí. A to vše díky předmětu Geography, který vyučujeme v 5. třídě v angličtině. Žáci tak během celého prvního pololetí sbírali informace, vzájemně se obohacovali a všichni se velikou měrou podíleli na finální podobě. V posledním únorovém týdnu jsme tak mohli pozvat žáky 1.-4. třídy, aby v rámci jednoho dopoledne procestovali celou Evropou. Za každou procestovanou zemi dostali razítko do svého pasu a mohli „letět“ dál. Den nato naše EVROPSKÉ DNY vyvrcholili v odpoledních hodinách v aule budovy gymnázia, kde byli vítáni jak naši rodiče, studenti, tak i přátelé školy. Vedle krásných a obohacujících informací v anglickém jazyce si přišly na chuť i mlsné jazýčky, protože každá země nabídla také tradiční pochutiny. Ochutnat jsme tak mohli španělské tapas, francouzské sýry, portugalské Pastéis de Nata a mnohé další. Velké dík patří vedle žákům také rodičům, kteří nám s projektem, zejména pak s přípravou pokrmů, pomohli.

eu 1