Science Fair

Science ve 4. třídě, tedy hodinu přírodovědy v jazyce anglickém, máme letos na PORGu poprvé a rádi u toho zůstaneme:). V posledních měsících se děti připravovaly na závěrečný projekt Science Fair, na kterém pracovaly ve dvojicích. Tématem byla různá prostředí (louky, lesy,...) a jejich představení  v rámci prezentací před spolužáky a následně před rodiči. Přehlídka to byla vskutku nadmíru vydařená jak po stránce faktické, tak po stránce jazykové, prezentační i tvůrčí. Všem moc děkujeme za pomoc, přípravu, píli a účast na akci samotné. Laťku příštímu ročníku dali velmi vysoko.

scienc