Školy

26 říjen

KMD zhlédl Goldoniho Lháře

15. 10. byli mladí diváci s prof. Tatíčkem v Divadle v Dlouhé.

26 září

Projektová škola v přírodě ve Střelských Hošticích

Ve dnech 26. září až 3. října se uskuteční projektová ŠVP ve Střelských Hošticích nedaleko Strakonic.

27 únor

Hemofilie, dědičná nemoc carů a králů? - přednáška semináře BiM

Studenti semináře BiM budou v pátek 27.2. od 15 hod besedovat s paní Altmanovou a jejím synem Péťou, který trpí dědičnou chorobou – hemofilií.  Studenti se dozvědí o rodokmenu rodiny Altmanových, o tom jak se žije s hemofilií, jaké jsou možnosti léčby současné medicíny a mnoho dalších zajímavostí. 

Nejproslulejší přenašečka hemofilie, britská královna Viktorie se svou rodinou.

14 březen

Collegium peripatetikum - Orientální sbírky

Výprava s komentářem prof. Rolečka tentokrát za sbírkami umění Dálného východu.

12 leden

Seminář soudobých dějin: Vycházka po trase studentského průvodu 17. 11. 1989

Dne 12. ledna se studenti semináře soudobých českých dějin (prof. Monika Mazlová a Jan Kaczor) vydají na vycházku po trase revolučního průvodu z roku 1989 z Albertova na Národní třídu. Průvodcem jim bude pan Martin Chytil, otec studenta sexty a účastník demonstrace ze 17. listopadu 1989. Akce je otevřená všem studentům i komukoliv dalšímu, kdo by si rád připomenul začátek sametové revoluce.

Sraz v 15:00 na Albertově před děkanátem Přírodovědecké fakulty UK.

28 září

po vlastních po vlasti: Blaník, Kamberk

Na sv. Václava vyrazí výletníci s prof. Bukovským do kraje blanických rytířů.