Andrea Výšková

Vzdělání

1988 – 1992 FF UK v Praze, obor moderní filologie: francouzština - rumunština

Praxe

2012 - ředitelka PORG Libeň
2008 - 2012  zástupkyně ředitele PORG Libeň
1999 – učitelka francouzštiny na PORGu
1999 – 2000   nadace Naše dítě – Linka bezpečí
1992 – 1999      soukromé kurzy francouzštiny a kurzy češtiny pro Francouze;
překlady pro časopis Elle;
tlumočení pro Fr. obchodní komoru v Rouenu a pro francouzské filmové společnosti při realizaci filmů

Volný čas

tanec, divadlo

od roku 2014 místopředsedkyně Sdružení učitelů francouzštiny

od r. 2008 členka republikového výboru Sdružení učitelů francouzštiny - organizace letních univerzit (www.suf.cz)

v roce 2012 spoluorganizátorka Evropského kongresu učitelů francouzštiny

od r. 2004 spolupráce se sdružením Okamžik - dobrovolná průvodkyně a asistentka nevidomých (www.okamzik.cz)