Martin Valášek

Vzdělání

1997 – 2005 postgraduální studium českého jazyka na FF UK (Ph.D.)
1991 – 1997 FF UK Praha, český jazyk a literatura – historie
1987 – 1991 gymnázium Pardubice

Praxe pedagogická

2003 – 2004 externí učitel na Katedře české literatury a literární vědy FF UK
2000 – 2004 učitel češtiny jako cizího jazyka (British Council, Velvyslanectví Velké Británie aj.)
1993 – učitel českého jazyka, literatury, literárního semináře a tvůrčího psaní na PORGu

Praxe jiná

2006 –2008 autorská spolupráce s Rádiem Česko
2004 – člen ediční rady České knižnice
2004 – 2005 autorská spolupráce s českou redakcí BBC
2002 – 2003 externí spolupráce s ČRo 3 – Vltava
1998 – 2002 redaktor ediční řady staročeské literatury Thesaurus absconditus, nakl. Atlantis
1997 – 2009 příprava srovnávacích testů z češtiny pro projekt KALIBRO
1996 – 1999 spolupráce projektem SCIO – příprava Národních srovnávacích zkoušek z dějepisu a češtiny
1995 – 2003 spolupráce na grantových projektech na FF UK (čeština a literatura doby střední)
1993 – redaktor revue pro literaturu a kulturu Souvislosti, od r. 2001 šéfredaktor
1993 – redakční spolupráce s nakladatelstvími Paseka, Argo, Krystal, Rebo Production, Slovart, Ikar aj.

Publikace (výběrově)

edice

Giovanni  Battista Manni, Věčný pekelný žalář . Brno, Atlantis 2002

Hubert Krejčí, Divadelní hry. Praha, Krystal 1999

Jaroslav Durych, Služebníci neužiteční. Praha, Argo  1996 (s J. Krčem a J. Linkou)

Jaroslav Durych, Bloudění, Brno, Host  2015 (s J. Linkou)

Veselý kalendář na celý rok (H. Krejčí, A. Roleček, J. Jandourek, J. Adámek). Praha, Krystal 2003

studie a recenze

Listy filologické, Acta Comeniana, Čeština doma a ve světě, Literární noviny, Lidové  noviny, Souvislosti, Nové knihy, Výčepní list aj. 

 

Jazyky

aktivně: angličtina, němčina, ruština
pasivně: polština, slovinština, latina

Koníčky

fotbal, kolo, squash, čtení, kino, hory, jídlo, káva