Petr Rufer

Vzdělání

Vystudoval obor český jazyk – anglický jazyk na filozofické fakultě v Olomouci. Má to dodnes za krásnou kombinaci.

Profesionální zájmy

minulé: překlady z moderní britské a americké literatury a jejich vliv na moderní českou literaturu, negociační angličtina, mediální angličtina.

současné: použití prvků dramatu při výuce angličtiny.

Pracovní zařazení na PORGu: učitel angličtiny, vedoucí sekce angličtiny, tvůrce koncepce výuky angličtiny na PORGu.