Aleš Roleček

Vzdělání

Vystudoval Střední zemědělskou školu technickou v Brně, kde v roce 1978 maturoval. V letech 1987–1991 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a na Katolické teologické fakultě UK v Praze. V současnosti studuje dějiny umění na Filozofické fakultě UK.

Praxe pedagogická

PORG: Základy společenských věd, Dějiny umění, Religionistika / Humanistický seminář (1995–)

Univerzita Karlova, Katedra rusistiky: výběrový seminář Motivy smrti v barokní literatuře (1997–1998) Gymnázium Jaroslava Seiferta: Latina (1998–1999)

Univerzita Karlova, Katedra komparatistiky: výběrový seminář Pohádky (2003–2004)

Spolupracoval se vzdělávacími organizacemi Scio a Kalibro na srovnávacích testech v předmětu Základy společenských věd a Dějepis.

Praxe ostatní

Před listopadem 1989 pracoval jako dělník ve VCHZ Synthesia Pardubice, sanitář v pardubické nemocnici a prodavač v antikvariátu.

V r. 1990 pracoval v Římě jako redaktor českého vysílání Radio Vaticana.

V letech 1991–1993 působil jako redaktor nakladatelství Vyšehrad – Scriptum.

V letech 1993–1995 byl správcem sbírek ve Východočeské galerii v Pardubicích.

Autorsky spolupracuje s pražským divadlem Archa (hry Marné tázání nebes, Čajovna Karma, Pocta Antonínu Koniášovi )

Příležitostně spolupracuje s redakcí náboženského vysílání České televize a Českého rozhlasu.

Publikační činnost

Revue Souvislosti, Muzejní věstník (Pardubice), Lidové noviny (zač. 90. let), Lidé a země