Pavel Tatíček

Vzdělání

Gymnázium Budějovická, Praha

PedF UK, obor český jazyk-pedagogika

Praxe

1991 Gymnázium Korunní – učitel ČJ na částečný úvazek
1991–1995 První obnovené reálné gymnázium – učitel českého jazyka a literatury
1995–1998 Gymnázium Jana Nerudy (Hellichova ul.) – učitel českého jazyka a literatury
1999–2004 týdeník Respekt – redaktor vydání
2000–2004 Gymnázium Jana Nerudy (Hellichova ul.) – učitel českého jazyka a literatury – částečný úvazek
2006– První obnovené reálné gymnázium – učitel českého jazyka a literatury

Další pracovní aktivity

1992– redakční spolupráce sknižními nakladatelstvími Albatros, Brána, Český spisovatel, Dauphin, Euromedia, Melantrich, Rybka, Slovart
1996–1999 příprava národních srovnávacích zkoušek zČJ, projekt Scio
1998– spolupráce se studiem DADA při tvorbě multimediálních projektů – např. školicí programy pro firmu ŠkodaAuto

Koníčky

adrenalinová turistika – např. Jihoafrická republika (1998), Irsko a Aranské ostrovy (2004–2005), povodí Berounky (průběžně);
kulturní konzumace – např. britská coolness dramatika