Martin Kräussl

Vzdělání

2020 - dosud FF MUNI, Anglický jazyk a literatura, filologické zaměření (Mgr.)
2017 - 2020 Akcent College, Specializace v pedagogice: Angličtina jako cizí jazyk (Bc.)
2004 - 2005 Pomaturitní studium angličtiny
1998 - 2004 Gymnázium Český Krumlov (šestiletý obor)

Praxe

2020 - dosud Učitel anglického jazyka a literatury, PORG
2019 - 2020 Učitel anglického jazyka, Pražské humanitní gymnázium
2004 - 2019 Lektor anglického jazyka (jazykové školy a soukromá výuka)
2008 - 2009 Zástupce ředitele a koordinátor jazykové výuky, Dino Elementary School
2007 - 2008 Učitel anglického jazyka na pomaturitním studiu, JŠ Elvis
2006 - 2007 Učitel anglického jazyka, Gymnázium Buďánka (dnes Mensa Gymnázium)

Další pracovní zkušenosti

překlady (okrajově i tlumočení), výuka češtiny pro cizince, zpěv a psaní textů, výuka zpěvu

Záliby

španělština, četba, hudba, focení, výlety, jazykověda