Petr Škrášek

Vzdělání

 1998  PedF UK, Praha - český jazyk a občanská výchova

Praxe

 1998  Gymnázium, Nad Štolou, P7 - učitel český jazyk a literatura, OSZ, filosof. a společnskovědní semináře

Další aktivity

 2006  Spoluautor SŠ učebnice Společenské vědy: přehled učiva k maturitě (Fortuna)
   Externí spolupráce s časopisem Xantypa