Jakub Žytek

Studia

2013 - dosud 1. LF UK, Praha - opětovná snaha o doktorský gradus (téma disertace: Iatromathematika v raně novověkém lékařském diskursu)
2010 Glasgow University - Slavonic Studies (MPhil by thesis: Old Czech Books of Travel)
1999 - 2005 FF UK, Praha - studium češtiny a latiny (Mgr. diplomová práce: Latinsko-český slovník Tomáše Rešla z r. 1560 v kontextu české lexikografie 2. pol. 16. století)

Praxis

2010 - dosud Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. LF UK, Praha - Výuka základů lékařské terminologie (vulgo latiny) a češtiny pro cizince
2007 - dosud Gymnázium Arabská, Praha - Výuka latiny, češtiny a souvisejících seminářů
2006 - 2007 School of Modern Languages and Cultures, Glasgow University, Skotsko, UK - Lecturer
2003 - 2006 Křesťanské gymnázium, Praha - výuka latiny

Alia

moderní historie, četba (klasická sci-fi, britská detektivka), pěší chůze po Praze, (adult fan of) lego, čaj