Výdaje 2014

Výdaje ze Studijního fondu Pavla Hlavinky v roce 2014

č.ú. 209894172/0300

V letech 2006-2013 činily výdaje souhrnně 2 302 165 Kč.

poř. č. účel výdaje ve výši ve prospěch souhrn datum
1 udělení jednorázového sociálního účelového stipendia 15 000 PORG 15 000 28.1.2014
2 příspěvek na benefiční koncert SFPH 2014 2 500 PORG 17 500 13.4.2014
3 příspěvek na organizaci studentské konference PORGMUN 2014 27 000 PORG 44 500 18.5.2014
4 2 sociální stipendia pro studenty nižšího gymnázia na šk. rok 2014/15 (95 % školného) 95 760 PORG 140 260 30.6.2014
5 1 sociální stipendium pro studenta vyššího gymnázia na šk. rok 2014/15 (90 % školného) 38 250 PORG 178 510 1.8.2014
6 udělení jednorázového sociálního účelového stipendia 4 000  PORG 182 510  9.12.2014 

 

28.1.2014