Klára Hyjánková

Vzdělání

1995 - 2000 FF UK Praha, postgraduální studium pedagogické psychologie (PhDr., Ph.D.)
1989 - 1994 FF UK Praha, magisterské studium psychologie, specializace klinická psychologie (Mgr.)

Další specializované kurzy, výcviky

2020 kurzy Mindfulness
2019 Focusing I. a II. (Psychosomatická klinika Praha)
2018 Výcvik v relaxačních technikách (Hélio Praha)
2011 - 2014 Výcvik ve videotréninku interakcí (SPIN Praha)
2009 kurzy v APLA Praha
1992 - 1993 a 1994 - 1999 psychoterapeutický výcvik (PCA Institut Praha)

Praxe

2017 - dosud PORG Libeň - školní psycholog
2017 - dosud OSVČ (lektorská činnost, konzultace, poradenství, videotrénink interakcí)
2014 - 2019 externí spolupracovník Centra terapie autismu (konzultace pro rodiče)
2012 - 2013 externí práce s APLA (videotrénink interakcí)
2009 - 2012 APLA Praha (pedagogický psycholog)
1994 - 2009 Gymnázium a OA pro zrakově postiženou mládež, Praha (školní psycholog)
2000 - 2003 Konzervatoř a ladičská škola Jana Deyla, Praha (školní psycholog)
1997 - 2000 Svatojánská kolej - VOŠ pedagogická (výuka psychologie)
1995 - 2000 Interní doktorandské studium, katedra psychologie FFUK v Praze (výuka psychologie, lektorská činnost)
1994 - 1995 Soukromá PPP Integrál (poradenský psycholog)
1992 - 1993 SPC při MŠ a ZŠ pro nevidomé, Praha (poradenský psycholog)

Zájmy

rodina, pobyt v přírodě, zahrada, četba, kultura