Práce studentů

Life style

Life Style

Na téma životní styl pracovali naši sekundáni pod vedením paní profesorky Hillové.

Van Gogh

Práce studentů výtvarné výchovy

Tympanon

Písmo

Barokní temnosvit

Hrad

Brouk

Van Gogh

Loutka

PF 1972

Marián Varga - PF 1972

Pod vedením profesora Uhlíře secvičili studenti skladbu Mariána Vargy PF 1972. Podívejte se na její provední v rámci zpívání na schodech.

Mapování

Kompas. Tři dny v terénu. Legenda. Měřítko. Tiráž.

V rámci podzimní ŠVP se studenti podívali na krajinu okem kartografa a vytvořili mapy se všemi náležitostmi a podle svého estetického cítění. Pro úplnost studenti změřili a vypočítali i vlastní číselné a grafické měřítko.

Která z výsledných map Vás nejvíce zaujala?

Heidrich

Smrt českého kata

Vše, co jste chtěli vědět o atentátu na Heydricha, ve 14 minutách. Výsledek zimního studentského dějepisného projektu. Věděli jste například, že Kubiš ujížděl od atentátu na kole kolem naší libeňské školy?

načíst další