Třídní schůzky

Třídní schůzky začínají v 17:30 hod v kmenových učebnách.