Po vlastních po vlasti - Český Dub

Letošní výšlapy s prof. Bukovským byly zahájeny v sobotu 16. října.

Pěšky kolem Jizery po „Zlaté stezce Českého ráje“, dále po NS 
Josefa Pekaře přes Jenišovice, Paceřice a alejí Rohanka k zámku 
Sychrov. Délka trasy cca 13 km.