Po vlastních po vlasti - Jistebnická pahorkatina

Výšlap s prof. Bukovským, tentokrát do kopců na pomezí středních a jižních Čech.