Po vlastních po vlasti - Od Lorety ke sv. Mikuláši

Procházka Prahou s prof. Rolečkem (Loreta, kapucíni, sv. Mikuláš atd.).

povlastiloreta