Po vlastních po vlasti - Staroměstské opevnění

Procházka Prahou, tentokrát místy, kde stálo opevnění Starého města (s komentářem prof. Arnota).