MaLé výpravy za školu - PROKOPSKÉ ÚDOLÍ

Přírodovědné vycházky prof. Janichové a Kubcové.