Třídní schůzky

2. 4. od 17.00 - primy, sekundy, tercie, kvarty

4. 4. od 17.00 - kvinty, sexty, septimy, oktávy