Semináře pro kvintu a sextu ve šk. r. 2019/2020

Biologie v praxi

Součásti semináře je možné rozdělit do několika kategorií:

Člověk a jeho zdraví obsahuje mj. kapitoly o léčivech (použití, jména, účinky na běžná onemocnění), základech první pomoci, zdraví člověka, relaxační a uvolňovací cviky pro regeneraci organismu, základy vaření běžných jídel, přípravu a vykuchání ryb, ptáků a savců do kuchyně nebo výrobu piva a vína.

Příroda kolem nás Vás seznámí nejen s invazními druhy rostlin a živočichů v ČR či běžnými druhy rostlin a živočichů v okolí školy, ale také s ochranou přírody a NP a CHKO ČR.

Do terénu! Obsahuje sběr přírodovědných dat v terénu, jejich zaznamenávání, třídění a zpracování, orientaci v terénu – mapy, busoly, GPS, azimut, základy balení batohu na vícedenní expedice, základy potřebné pro táboření a vaření v terénu, výběr kvalitního vybavení do terénu.

Součástí jsou také terénní výpravy v rámci ČR.

Kurz přežití v ekonomické džungli

Chcete vědět, kdo řídí „neviditelnou“ ruku trhu? V čem se liší úspěšný podnik od toho průměrného? A má vůbec vlastní podnikání ještě šanci na úspěch?

Pokud si kladete podobné otázky, přihlaste se na tento seminář.

Budeme diskutovat aktuální ekonomická a finanční témata, dozvíte se, jak funguje ekonomika podniku, a sestavíte si vlastní podnikatelský záměr.

Otevřená laboratoř

Nestačí ti počet laboratorních cvičení během výuky chemie? Chceš vědět, co jsou jodové hodiny, pufry, jak vyrobit "zlato"? Zajímá tě, jak probíhá titrace, jak připravit vodík, jak vypadá kofein, jak správně napsat protokol? A co chemická olympiáda? Chtěl(a) by ses jí zúčastnit? Nebo si naopak nejsi v některých částech chemie jistý(á) a chceš to změnit? Pokud je na většinu otázek tvá odpověď "ano", dokážeš najít své místo v týmu a rád(a) nad věcmi přemýšlíš, je tento seminář přímo pro tebe! Seminář je koncipován jako praktické doplnění, prohloubení a rozšíření témat probíraných v hodinách chemie.

Problem-solving matematika

V rámci semináře budeme společně řešit problémy, na které se v běžných hodinách matematiky nedostalo. Vašim vlastním nápadům se meze nekladou.

Projdeme zajímavé úlohy z olympiád, korespondenčních kurzů i zahraničních soutěží.

Potřebnými pomůckami, které jistě využijeme, jsou: papír, tužka, rýsovací potřeby, kalkulačka, tabulky, školní počítače, no a samozřejmě mozek!

To vše máte – a pokud ne, až na výjimky můžete sehnat ve školním papíromatu.

Ruština (ti co ji už studují)

Cílem předmětu je získání dovedností v oblasti všestranné jazykové komunikace v ruském jazyce. Jde o dovednosti základů gramatického a lexikálního systému tohoto jazyka, porozumění zvukovým, obrazovým i písemným dokumentům, zvládnutí ústní komunikace v situacích běžné promluvy, schopnost písemného vyjadřování v jazyce v souvislosti s úrovní získávaných vědomostí.

Seminář je již otevřen jako dvouletý a bude vyučován druhý rok. Pokračují v něm tak studenti, kteří již ho tento školní rok studují.

Současný svět

Nastal pádem Berlínské zdi a rozpadem SSSR v roce 1989 konec dějin? Asi ne, protože to všechno už tu bylo a znovu bude.

Seminář otevírá současná i historická témata formující svět a naše životy, diskutuje migraci, války, převraty, environmentální problémy, moderní technologie i budoucnost světa v roce 2050. Volby témat semináře máte možnost volit i Vy.

Chceme-li rozumět současnosti, musíme rozumět minulosti, neboť v každém okamžiku dějin je vždy obsažena celá minulost. Chcete také rozumět?

Technologie (s roboty)

Seminář se bude zabývat moderními technologiemi. V rámci semináře se podíváme na základy robotiky, základy počítačového programování, budeme pracovat s mobilními telefony, tablety, LEGO roboty. Naprogramujeme jednoduchou aplikaci pro telefon, a taky se naučíte základy operačních systému a jak postavit malou domácí síť. Pokud nám na konci roku zbude čas, tak se podíváme na základy elektrotechniky. Prostě vše, co mladý geek potřebuje ke štěstí. 

Tvůrčí psaní

Účastnící semináře budou systematicky prohlubovat a rozvíjet své schopnosti písemného vyjadřování.  Hlavní náplní semináře je práce s různými literárními postupy v beletrii a poezii, rozbory textů, psaní vlastních textů - od krátkých etud po povídku. Studenti v praxi vyzkouší různé vypravěčské metody. Nahrajeme krátkou rozhlasovou hru, můžeme se pokusit realizovat i krátký filmový scénář. Zvládneme i komiks? Navštívíme autorské čtení živého spisovatele či překladatele.

Důraz bude kladen i na reflexi vlastních textů a tříbení jazykových prostředků směřující k co nevýstižnějšímu písemnému vyjádření.

Kritériem prospěchu v semináři je aktivní účast v hodinách a splnění předepsaných povinností (texty).

Výstupem ze semináře  bude několik hodnocených textů a autorské čtení účastníků semináře, viz plakátek.

Vytrvalostní / kondiční běh

Seminář je určený pro aktivní studenty a studentky, kteří se nebojí nových výzev a zvládnou uběhnout 4 km v kuse bez zastavení.

Cílem je účast na Juniorském maratonu 2020 jako člen/členka školní štafety, případně na dalších závodech – s úsměvem a především ve zdraví.

V návaznosti na sportovní projektovou školu v přírodě v tercii se v rámci tréninkově-zaměřeného semináře (běháme v každém počasí) také dozvíte více o tématech:

Proč vlastně běhat, Součásti běžeckého tréninku, Běh a naše tělo, Výživa a regenerace, Jednoduchá funkční diagnostika, Tréninkový deník.

Výtvarný seminář

Seminář je určen pro studenty kvint a sext se zájmem o vizuální umění.

Kurz nabízí: návštěvy aktuálních výstav výtvarného umění (rozšiřování kulturního přehledu a tvorba zásobníku výtvarných postupů a metod), nácvik principů autorské výtvarné tvorby od prvního nápadu k výsledné realizaci, přípravu pro IB VisualArt, prostor pro tvorbu využívající přístupy a výrazové prostředky současného umění (instalace, happening, performance, multimédia, objektová tvorba a další), účast studentských skupin v soutěži o výtvarném umění MUS? (soutěž organizuje NG v Praze, Centrum současného umění DOX, Moravská galerie v Brně). Nabízí se i možnost účasti na galerijních programech, přednáškách, diskuse s umělci a soutěžícími z celé ČR.