Semináře pro kvintu a sextu ve šk. r. 2020/2021

Art seminář – Olga Vršková

"Každý den je nová šance. Nepřestávej makat a možná něco přijde." Harvey Pekar (mj. autor komiksové série American Splendor)

Co o nás, naší kultuře a době vypráví díla umění? Jak umění porozumět? Kde se berou náměty pro uměleckou tvorbu? Jak otevřít cestu k uměleckému procesu? Jak si užívat umění v běžném životě? Jak uměleckou tvorbou prohloubit a reflektovat každodenní zkušenosti? Jak zůstat kreativní za všech okolností?

Svět je inspirace a díky umění mu můžete porozumět.

Pojďte si to všechno vyzkoušet v art semináři.

Biologie v praxi – Ondřej Bílý

Součásti semináře je možné rozdělit do několika kategorií:

Člověk a jeho zdraví obsahuje mj. kapitoly o léčivech (použití, jména, účinky na běžná onemocnění), základech první pomoci, zdraví člověka, relaxační a uvolňovací cviky pro regeneraci organismu, základy vaření běžných jídel, přípravu a vykuchání ryb, ptáků a savců do kuchyně nebo výrobu piva a vína.

Příroda kolem nás Vás seznámí nejen s invazními druhy rostlin a živočichů v ČR či běžnými druhy rostlin a živočichů v okolí školy, ale také s ochranou přírody a NP a CHKO ČR.

Do terénu! Obsahuje sběr přírodovědných dat v terénu, jejich zaznamenávání, třídění a zpracování, orientaci v terénu – mapy, busoly, GPS, azimut, základy balení batohu na vícedenní expedice, základy potřebné pro táboření a vaření v terénu, výběr kvalitního vybavení do terénu.

Součástí jsou také terénní výpravy v rámci ČR.

Debate seminar – Martin Regeczy

Learn how to win every argument. Improve your presentation skills. Become a confident and persuasive speaker.

This seminar will prepare you to attend the Prague Debate Spring, an international debate tournament with participants from over 30 countries. You will learn how to make a good argument, how to properly structure a speech, how to present persuasively and, of course, we will do practice debates on various topics.

Prior knowledge of debate topics is not necessary. At the end of this seminar you will be comfortable discussing almost anything. The diversity of debate topics will be large ranging from international politics (e.g., should all countries have a right to nuclear weapons?), law and human rights (should we allow the death penalty?), feminism (is feminism actually good for women?), sport (should we penalize sporting clubs for the behavior of their fans?), media (should we ban reality TV?) to ethics (should animal cloning be legalised?) and many more.

Literatura! Divadlo! – Pavla Langmajerová

LiDi! Literatura! Divadlo!

Číst. Psát. Chodit do divadla. Diskutovat. Poznávat. Zkoušet.

Seminář je určen studentům se zájmem o současnou literaturu a divadlo. V rámci semináře studenti navštíví minimálně šest divadelních představení ročně a přečtou zajímavá současná literární díla. Součástí semináře jsou dílny tvůrčího psaní a dramatického projevu, dále také beseda se spisovatelem/spisovatelkou.

Otevřená laboratoř – Simona Čábelová

Nestačí ti počet laboratorních cvičení během výuky chemie? Chceš vědět, co jsou jodové hodiny, pufry, jak vyrobit "zlato"? Zajímá tě, jak probíhá titrace, jak připravit vodík, jak vypadá kofein, jak správně napsat protokol? A co chemická olympiáda? Chtěl(a) by ses jí zúčastnit? Nebo si naopak nejsi v některých částech chemie jistý(á) a chceš to změnit? Pokud je na většinu otázek tvá odpověď "ano", dokážeš najít své místo v týmu a rád(a) nad věcmi přemýšlíš, je tento seminář přímo pro tebe! Seminář je koncipován jako praktické doplnění, prohloubení a rozšíření témat probíraných v hodinách chemie.

Problem-solving matematika – Štěpánka Svobodová

V rámci semináře budeme společně řešit problémy, na které se v běžných hodinách matematiky nedostalo. Vašim vlastním nápadům se meze nekladou.

Projdeme zajímavé úlohy z olympiád, korespondenčních kurzů i zahraničních soutěží.

Potřebnými pomůckami, které jistě využijeme, jsou: papír, tužka, rýsovací potřeby, kalkulačka, tabulky, školní počítače, no a samozřejmě mozek!

To vše máte – a pokud ne, až na výjimky můžete sehnat ve školním papíromatu.

Programování – Milan Kratochvíl

Seminář je určen zájemcům o získání základů programování, které jsou potřebné pro pozdější práci v jakémkoliv programovacím jazyku či prostředí. Seminář bude užitečný pro zájemce o pozdější studium informatiky a doporučujeme ho také všem, kteří přemýšlí o studium na jakékoliv VŠ přírodovědného, technického či ekonomického směru, kde obvykle nějaký druh programování figuruje jako jeden z předmětů. Náročnost i konkrétnější zaměření semináře budou uzpůsobeny zkušenostem přihlášených studentů. 

Ruština (dvouletý seminář pro začátečníky) – Michaela Stoilova

Cílem předmětu je získání dovedností v oblasti všestranné jazykové komunikace v ruském jazyce. Jde o dovednosti základů gramatického a lexikálního systému tohoto jazyka, porozumění zvukovým, obrazovým i písemným dokumentům, zvládnutí ústní komunikace v situacích běžné promluvy, schopnost písemného vyjadřování v jazyce v souvislosti s úrovní získávaných vědomostí.

Seminář je již otevřen jako dvouletý a bude vyučován druhý rok. Pokračují v něm tak studenti, kteří již ho tento školní rok studují.

Současný svět – Václav Čada

Nastal pádem Berlínské zdi a rozpadem SSSR v roce 1989 konec dějin? Asi ne, protože to všechno už tu bylo a znovu bude.

Seminář otevírá současná i historická témata formující svět a naše životy, diskutuje migraci, války, převraty, environmentální problémy, moderní technologie i budoucnost světa v roce 2050. Volby témat semináře máte možnost volit i Vy.

Chceme-li rozumět současnosti, musíme rozumět minulosti, neboť v každém okamžiku dějin je vždy obsažena celá minulost. Chcete také rozumět?

Vytrvalostní / kondiční běh – Martin Janda

Seminář je určený pro aktivní studenty a studentky, kteří se nebojí nových výzev a zvládnou uběhnout 4 km v kuse bez zastavení.

Cílem je účast na Juniorském maratonu jako člen/členka školní štafety, případně na dalších závodech – s úsměvem a především ve zdraví.

V návaznosti na sportovní projektovou školu v přírodě v tercii se v rámci tréninkově-zaměřeného semináře (běháme v každém počasí) také dozvíte více o tématech:

Proč vlastně běhat, Součásti běžeckého tréninku, Běh a naše tělo, Výživa a regenerace, Jednoduchá funkční diagnostika, Tréninkový deník.

World Religions – Maike Urban

Flying in a spaceship over the world, you spot several different civilizations. Civilizations at war. Civilizations at peace. Civilizations trading with one another. Civilizations meeting one another for the first time. What is central to these interactions?

In each of these cases, religion has been a driving force in their decision-making and cultural development. Why is religion so fundamental to each society? How is each culture affected by religion and is key to its development?

Combined with guest “believers”, we will take an outside look at these religions and learn why others felt these beliefs are worth such a sacrifice.