Češtinářská TLC za časů pandemie

Zatímco únorová TLC (Teachers Learning Community) schůze vyučujících českého jazyka a literatury na NP se ohlížela do minulosti, neboť se věnovala kořenům slovanské kultury, březnové setkání (18. 3. 2020) mělo jako hlavní bod programu nejnovější poznatky z oblastí distančního vzdělávání a online platforem. Uvidíme, co přinese duben... Jsouce vybaveni nejmodernějšími výukovými metodami a dovzděláni v oblasti IT, s nadějí hledíme do budoucnosti a myslíme na naše studenty a jejich rodiče, také na všechny kolegy!

tahle je nejlepší

jj

chat