Short Film Contest

Nový PORG vykročil do adventního času velmi činorodě a pospolitě. V duchu hesla "Každý sám, ale společně" plníme hned několik vánočních výzev, jednou z nich je i Short Film Contest. Kdo natočí nejlepší dvouminutový film v historii Nového PORGu? Režírujte, točte, stříhejte, uzávěrka je 18. prosince 2020.

Novy Porg Presents kopie