Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří na gymnáziu Nový PORG se ve školním roce 2019/2020 konají vždy od 17:00 v následujících termínech: ve středu 27. listopadu 2019 a ve středu 22. ledna 2020.

Individuální návštěvy jsou možné po předchozí telefonické domluvě.

NPG

Přípravné kurzy

Přihlašování na přípravné kurzy probíhá od 24. září do 17. listopadu 2019.
Cena kurzu je 3.500,- Kč. Přijetí přihlášky Vám potvrdíme do týdne emailem. 
Ve čtvrtek 5. prosince 2019 zahajujeme pro pražské zájemce přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky na příjímací zkoušky na osmileté gymnázium. V deseti devadesátiminutových lekcích (5x Čj, 5x Ma) zopakujeme vše podstatné a přiblížíme si zkouškové strategie. 

Termíny: 5. 12., 12. 12., 16. 1., 23. 1., 6. 2., 13. 2., 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3. (vždy čtvrtek od 16.15 do 17.45 hod. na PORGu Libeň, Lindnerova 3, Praha 8)

Přijímačky nanečisto

Hlásíte se na osmileté gymnázium? Chcete si vyzkoušet způsob testování, typy úloh, časové rozložení zkušebního dne?

Přijďte v sobotu 25. 1. 2020 od 9,00 hodin na přijímačky nanečisto.

Konat se budou v budově školy Pod krčským lesem 25 a cena je 300 Kč za celou zkoušku včetně podrobné zpětné vazby. Zkoušky budou kopírovat průběh přijímacích zkoušek na PORG/Nový PORG. Budou se skládat ze státních testů z českého jazyka a matematiky a školní zkoušky z obecných studijních předpokladů a anglického jazyka. Jednorázovou platbu provedou žáci v hotovosti u vstupu do školy v den konání přijímaček nanečisto.  

Přihlášky zasílejte na adresu: nabor(at)porg.cz.

Uzávěrka přihlášek je v pátek 17. 1. 2020 ve 13,00 hodin.

Přihláška

Do primy 2020/21 přijímáme 52 studentů.

Termín přijímací zkoušky: 1. termín - čtvrtek 16. dubna 2020 na Novém PORGu (Krč), 2. termín - pátek 17. dubna 2020 na PORGu Libeň.

Přijímací řízení bude letos obsahovat státní testy Cermat – český jazyk, matematika a školní část zkoušky – test obecných studijních předpokladů a anglický jazyk. Detailní kritéria přijímacího řízení zveřejníme v lednu 2020.

Doplňující informace: Barbora Pavelková; nabor(at)porg.cz; tel. 777 923 715.

Uzávěrka přihlášek je 1. března 2020 ve 12:00.

Přihlášky prosím odevzdejte dvě: státní v papírové podobě a interní v elektronické podobě. 

Státní přihlášku si stáhněte na našem webu (nebo dostanete u nás na Dni otevřených dveří). Vyplněnou (a potvrzenou od současné základní školy) odevzdáte na gymnázium, na které se uchazeč hlásí.

Naší interní přihlášku prosím vyplňte elektronicky – odkaz naleznete níže.

Elektronická přihláška do primy (elektronické přihlašování bude umožněno od 1. února 2020)
Elektronická přihláška do vyšších ročníků
Státní formulář přihlášky: pdf Státní_přihláška.pdf
Smlouva (vyplní se po přijetí studenta) pdf Smlouva_o_studiu_NP.pdf
Smlouva (vyplní se po přijetí studenta) docx Smlouva_o_studiu_NP.docx

Všichni přijatí uchazeči mají zhruba dva týdny po zkouškách možnost od smlouvy o studiu bez udání důvodu (a bez jakéhokoli storna) odstoupit (viz smlouva).

Uchazeči úspěšní při zkouškách na více škol mají tedy možnost svobodného rozhodnutí.

Jak správně přihlášku vyplnit?

Strana 1

  • obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium
  • Lékařské potvrzení: není potřeba 
  • podpis uchazeče
  • podpis zástupce

Strana 2:

  • vyplnit IZO školy (základní školy, která vydala vysvědčení) 
  • převod klasifikace - podle Školského zákona 561/2004 Sb. paragraf 51, odstavec 3:...Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
  • podpis a razítko Vaší domovské školy

Vyplněnou přihlášku odevzdávejte v úřadu v Libni nebo v Krči nebo pošlete doporučenou poštou.

Přijímací testy

Testy z posledních zkoušek nanečisto naleznete níže.

 Přijímačky nanečisto v roce 2019

 pdfOSP část 1  pdfOSP část 2  pdfAngličtina  

mp3Poslech pdfCermat_čj pdfCermat_mat