Co děláme jinak

Bilingvní osmileté gymnázium Nový PORG je nezisková střední škola situovaná v Praze 4 v Krči. Naší prioritou je celkový rozvoj osobnosti studentů, jejich znalostí, dovedností a hodnot. Škola pravidelně dosahuje vynikajících výsledků při srovnávacích měřeních SCIO, NIQES i Kalibro. 

 • Nový PORG kombinuje požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s mezinárodními programy dle „Cambridge International Examinations“ (prima až sexta) a IB Diploma programme (poslední dva ročníky studia). Předměty jsou vyučovány jak v českém jazyce, tak i aprobovanými rodilými mluvčími v anglickém jazyce. 
 • Unikátní systém studia dává do poslední chvíle možnost se rozhodnout pro studium v zahraničí nebo v ČR
 • Poskytuje plnohodnotnou online výuku po celou dobu koronakrize.
 • Nový PORG má oficiální statut International Baccalaureate (IB) World School (studenti gymnázia jsou připravováni nejen ke složení standardní české maturity, ale i k získání mezinárodního certifikátu IB Diploma)
 • Studenti Nového PORGu mj. skládají z anglického jazyka pravidelně standardizované Cambridge zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Na konci studia všichni dosáhnou úrovně minimálně C1 (velmi pokročilý), mnozí i C2 (jako rodilý mluvčí).
 • Na gymnáziu Nový PORG máte možnost se naučit tři světové jazyky (k angličtině si můžete vybrat další dva z němčiny, francouzštiny, španělštiny a čínštiny).
 • Studenti mají možnost se zúčastnit zahraničních výměnných pobytů.
 • Poskytujeme individualizové poradenství pro přijímací řízení na zahraničních vysokých školách, studenti jsou pravidelně úspěšní i na špičkových školách ve Velké Británii, v USA a v České republice.
 • PORG je certifikován u americké organizace College Board a může provádět zkoušky Advanced Placement, PSAT/NMSQT, PSAT 10 nebo PSAT 8/9 pro vlastní i externí studenty.
 • Vlastním studentům nabízí TSA, STEP, NSAA, ENGAA, BMAT, MAT, PAT a další zkoušky potřebné pro vstup na britské univerzity.
 • Nabízíme nadstandardní komunikaci s rodiči. Škola využívá rodičovský portál. Studenti jsou hodnoceni nejen známkou za vědomosti, ale i za přístup.
 • Na škole je velmi široká nabídka sportovního vyžití v areálu školy: čtyři tělocvičny, malé venkovní fotbalové hřistě, venkovní hřiště pro družinu a dva kurty na beach volejbal. Školní týmy se účastní soutěží v basketbalu, volejbalu, florbalu i šachu.
 • Unikátní systém každoročních škol v přírodě zaměřených na rozvoj dovedností (Jak se učit? Komunikační dovednosti …)
 • Všichni učitelé každá rok absolvují několik dní vzdělávání a tréninku o efektivních výukových metodách. 

Výuka angličtiny 

Znalosti angličtiny měříme na PORGu pomocí standardních Cambridge zkoušek (KET až CPE) a následně studenty klasifikujeme podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR, úrovně A1 až C2). Následující obrázek mapuje úroveň angličtiny u studentů napříč ročníky.

Angličtina srovnání NP 2

Česká školní inspekce

V květnu školního roku 2018/19 probíhala v pražských kampusech inspekce. Inspektoři navštívili hodiny na obou našich gymnáziích, na základní škole a nahlédli i do družiny a školní jídelny. Celá zpráva je dostupná na stránkách ČŠI nebo stažená zde. Ze zprávy vyjímáme silné stránky školy:

 • dlouhodobě stanovené cíle v oblasti učení a jasně definované standardy kvality vzdělávání sdílené učiteli, žáky i rodičovskou veřejností,
 • funkční kontrolní systém poskytující vedení školy zpětnou vazbu pro přijímání účinných opatření směřujících ke zkvalitnění výuky,
 • rozvoj materiálního zázemí školy ve vztahu k nastavené koncepci vzdělávání,
 • promyšlená organizace vzdělávání vycházející ze vzdělávacích potřeb a zájmu žáků umožňující rozvoj jejich studijního potenciálu a profilaci,
 • uplatňování inovativních vzdělávacích metod podporujících osobnostní rozvoj žáka,
 • propracovaný systém hodnocení umožňující sledovat individuální pokrok každého žáka v rámci vyučovacího předmětu i celkových výsledků vzdělávání,
 • dlouhodobě výborné výsledky vzdělávání žáků,
 • promyšlený systém oceňování a pochval žáků za dosažené výsledky,
 • široké spektrum školních a mimoškolních aktivit podporujících sounáležitost žáků se školou, týmovou spolupráci, neformální komunikaci a odbourávání bariér napříč ročníky a stupni vzdělávání.

Co děláme jinak