Zdeněk Šabatka

Vzdělání

2009 rigorózní zkouška v oblasti přírodní věd, titul RNDr.
2008 - 2016 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor didaktika fyziky a obecné otázky fyziky, Ph.D.
2006 - 2008 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství fyziky-matematiky pro SŠ, Mgr.
2003 - 2006 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika zaměřená na vzdělávání, Bc.

Kurzy

2014 St. Clare´s, Oxford - workshop IB DP Category 1 - Physics

Praxe

2010 - 2013 MFF UK v Praze, seminář Teoretická mechanika
2009 - přednášky „Fyzikální pokusy pro střední školy“ (téma elektřina a magnetismus) na KDF MFF UK v Praze
2008 - 2011 Gymnázium Arcus Praha 9, s.r.o.

Koníčky

Sport, hudba, četba

Webové stránky

http://kdf.mff.cuni.cz/~sabatka/porg-wiki/doku.php