Olga Vršková

Vzdělání

2004–2008 PedF UK, doktorské studium oboru výtvarná výchova, PhDr., Ph.D.
1998–2003 PedF UK, obor biologie a výtvarná výchova, Mgr.

Kurzy

2009– Figurální kresba v ateliéru Aleny Antonové
2004 Česko-japonská společnost - japonská tušová malba

Praxe

  Spolupráce s lektorským oddělením Veletržního paláce, NG
2011–2012 ZŠ Libčická
2004–2005 Gymnázium Opatov
2003–2004 Gymnázium Jižní Město
1998–2003 DDM Praha 8