Jana Tůma Königsmarková

Vzdělání

2016 - 2018 PedF UK - CŽV - učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
2013 - 2019 PedF ZČU Ph.D. - doktorské studium - specializace v pedagogice - teorie vzdělávání v bohemistice
2001 - 2007 PedF JČU  Mgr. - učitelství českého jazyka a literatury a latiny pro SŠ

Praxe

2015 - 2018 VOŠ uměleckoprůmyslová a SOŠ uměleckoprůmyslová, Praha 3 - učitelka českého jazyka a literatury
2015 - 2016 Centrum odborné přípravy technickohospodářské - učitelka českého jazyka a literatury
2013 - 2015 Jazyková škola Jipka a Caledonian School, Tutor - lektorka češtiny pro cizince a přípravných kurzů na VŠ
2009 - 2012 VOŠZ a SZŠ, Praha 4 - učitelka českého jazyka a literatury a latiny
2007 - 2009 Redaktorka zpravodajství Hitrádia Faktor

Další aktivity

2015 Kurz současné literatury pro vyučující
2014 - 2016 Junior metodička češtiny pro cizince (Jazyková škola Jipka)
2012 - 2014 Lektorka filmového tábora Aertěk
2012 Kurz filmové výchovy