Ludmila Čejková

Vzdělání

FF UK v Praze, obor český jazyk a literatura – španělský jazyk a literatura, SZZK - pedagogika a psychologie, Mgr.

Praxe

Gymnázium Jižní Město – český jazyk a literatura, interpretace literárních textů

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů – český jazyk a literatura, výchova k občanství, španělský jazyk, výchovná poradkyně

Konzervatoř Duncan centre – český jazyk a literatura, občanská výchova, vedoucí sekce humanitních předmětů

Národní knihovna ČR - knihovnice

Externí spolupráce: Taneční zóna (revue současného tance), jazyková redaktorka, Česká školní inspekce – tvorba úloh

Koníčky

-          divadlo, film, literatura, výstavy, koncerty

-          turistika s rodinou a přáteli, cykloturistika, v zimě lyže

-          organizování dobročinných koncertů, bazarů

-          ruční práce – korálky, hedvábí atd.