Jitka Reischigová

Vzdělání

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor český jazyk - výtvarná výchova

Praxe

2013 - Nový PORG
2003 - 2013 První obnovené reálné gymnázium (později PORG -Libeň)
2003 - 2004 Gymnázium Pernerova, Praha 8
2001 - 2003 učitelka češtiny a výtvarné výchovy - ZŠ Klíček, Praha 4; ZŠ Bellova, Praha 10

Stav

vdaná, tři děti - Alena, Zuzana a Antonín

Koníčky

čtení, malování, figurální kresba, turistika, rafting, telemarkové lyžování