Edita Jiráková

Vzdělání

2012 - 2013 Juridikum, Právnická fakulta UK, Praha - dvousemestrální doplňkové studium práva pro soudní tlumočníky a překladatele
2010 Kurz rozvojového vzdělávání Adra
2002 - 2009 FF UK, Praha - filologický program Jazyky zemí Asie a Afriky (PhD.)
2004 Kurz manažerských dovedností, MBA Maslova, Praha
1995 - 2001 FF UK, Praha - dvouborové studium s mezioborovým doplňkem - překladatelství a tlumočnictví ruština, seminář mongolistiky, doplňkově čínština (Mgr.)

Praxe

2017 - dosud ÚSTR - projekt Poslední adresa, koordinátorka projektu
2014 - dosud Soudní překladatelka jazyka ruského a mongolského
2013 - dosud ÚJOP UK - akademická pracovnice, lektorka češtiny pro cizince, examinátorka a hodnotitelka zkoušek z ČJ pro účely udělení občanství
2012 Resareas - spoluřešitelka projektu zodpovědná za oblast asijského Ruska a Mongolska
2011 - 2012 Sociální tlumočení ve styku s cizinci - garant, metodik a vedoucí vzdělávacího projektu
2010 - 2011 Lektorka ČJ pro cizince
2009 - 2013 Metropolitní univerzita, Praha - lektorka předmětu Mongolská kultura a společnost
2007 - 2008 FF UK, Praha - akademická výuka seminář mongolistiky
2000 - 2012 Přehlídka filmů ze SNS - koordinátorka
2000 - dosud Tlumočnická a překladatelská činnost, titulkování filmů, tlumočení na filmových festivatelch (Jeden svět, Letní filmová škola), překlady umělecké literatury, simultánní tlumočení v České televizi, Českém rozhlase atd.