po vlastních po vlasti: Blaník, Kamberk

Na sv. Václava vyrazí výletníci s prof. Bukovským do kraje blanických rytířů.