Harmonogram školního roku 2021/22

1. POLOLETÍ:   1. 9. 2021 – 31. 1. 2022
PŘEDÁNÍ HODNOCENÍ:   31. 1. 2022
2. POLOLETÍ:   1. 2. – 30. 6. 2022
PŘEDÁNÍ HODNOCENÍ:   30. 6. 2022
PRÁZDNINY: podzimní 27. 10. – 29. 10. 2021
  vánoční 23. 12. – 2. 1. 2022
  pololetní 4. 2. 2022
  jarní 7. 3.  – 13. 3. 2022 (Praha 1–5)
  velikonoční 14. 4. – 18. 4. 2022
ŘEDITELSKÉ VOLNO:   25. a 26. 10. 2021, 20. - 22. 12. 2021
GO KURZ PRIM:   1. – 4. 9. 2021
FRESH START SEPTIM:   3. – 5. 9. 2021
ŠKOLA V PŘÍRODĚ: podzimní 3. - 8. 10. 2021
  letní 18. – 26. 6. 2022
LYŽAŘSKÝ KURZ: sekundy 9. – 15. 1. 2022
  tercie 26.2. – 4. 3. 2022 (náhrada lyžařský)
  kvarty 15. - 21. 1. 2022 (náhrada snowboardový)
TŘÍDNÍ SCHŮZKY: nultá třídní schůzka rodičů prim 1. 9. 2021
  setkání s rodiči prim 1. 10. 2021
  sekundy, tercie, kvarty 15. 11. 2021
  kvinty, sexty, oktávy 18. 11. 2021
  primy a septimy 23. 11. 2021
  primy, sekundy, tercie 5. 4. 2022
  kvarty, kvinty, sexty, septimy 7. 4. 2022
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:   24. 11. 2021
    19. 1. 2022
    9. 2. 2022
PŘIJÍMAČKY NANEČISTO:   22. 1. 2022
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA GYM:   1. 3. 2022 do 12:00
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRIMY:   19. a 20. 4. 2022
MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES:    23. 3. 2022
CULTURAL WEEK:   6. - 10. 6. 2022
KVĚTINOVÁ SLAVNOST:   29. 6. 2022

Maturita

Maturita 3

ČESKÁ MATURITA

Český jazyk

Matematika

 Cizí jazyky

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Termíny 

30. 11. 2021 přihlášky žáků k maturitní zkoušce včetně výběru předmětů – nelze následně měnit
25. 3. 2022 seznam literatury k ÚZ z ČJL
8. 4. 2022 písemná práce z českého jazyka a literatury
21. 4. 2022 písemná práce z druhých cizích jazyků
13. 4. 2022 písemná práce z anglického jazyka
25. 4. 2022 uzávěrka klasifikace
25. - 29. 4. 2022 profilové písemky
29. 4. 2022 vydání vysvědčení za oktávu
2. - 4. 5. 2022 didaktické testy společné části maturitní zkoušky
16. - 27. 5. 2022 ústní maturity státní a profilové
  slavnostní předávání maturitních vysvědčení (od 16:00 do 19:00)

Školní psycholog

Mgr. Lenka Tichotová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

S čím se na mne například mohou obrátit studenti?

 • Poslední dobou se mi ve škole moc nedaří. Jak to změnit?
 • S někým ze spolužáků/učitelů jsme si nesedli. Chtěl bych, aby to bylo lepší.
 • Nedaří se mi domlouvat některé věci s rodiči. Co se s tím dá dělat?
 • Vždycky rodičům nebo učiteli slíbím, že se v něčem změním, ale pak se mi to nedaří. Kudy na to?
 • Domácí příprava mi zabírá hodně času, ale nakonec toho moc neumím. Jak ji mohu změnit?
 • Mám nějaké divné nálady, jsem smutná nebo naštvaná a neumím to změnit.
 • Mám nějaké potíže ve vztahu.
 • Trápím se, nevím kudy kam.
 • ...

S čím se na mne například můžou obrátit rodiče?

 • Dceři se poslední dobou ve škole příliš nedaří. Jak jí můžeme podpořit?
 • Ranní odjezd do školy je téměř každý den stresovou situací. Jak si jej usnadnit?
 • Zdá se mi, že domácí příprava zabírá synovi nepřiměřeně mnoho času. Dá se nějak zefektivnit?
 • Mám dojem, že mojí dceru něco trápí, ale nevím co.
 • Jak synovi nastavit pravidla a jak s ním uzavírat dohody, které fungují?
 • Nemohu se rozhodnout v nějaké věci týkající se mé dcery.
 • Myslím si, že by mému synovi prospělo více samostatnosti. Jak na to?

Rodičům poskytujeme základní 1-2 základní konzultace tématu zdarma. Pokud věc vyžaduje další péči, můžeme doporučit odborníky, kteří vám v řešení pomohou. Termín konzultace je vždy třeba předem domluvit.

Výchovný poradce

Petra Jindrová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

mohu pomoci:

rodičům:

 • zorientovat se ve výukových obtížích dítěte
 • stanovit optimální postup při zvládání těchto obtíží
 • připravit (ve spolupráci s učiteli) individuální vzdělávací plán žáka
 • zorientovat se ve výchovných problémech
 • stanovit optimální postup při zvládání těchto problémů
 • s orientací v nabídce ZŠ při přechodu žáka po ukončení prvního stupně naší ZŠ na druhý stupeň jiné ZŠ
 • vyhledat odbornou pomoc mimo školu

učitelům:

 • se základní orientací ve výukových/ výchovných obtížích žáka
 • se zvládáním konkrétních obtíží ve výuce / v chování + s aplikací postupů doporučených pedagogicko psychologickou poradnou přímo v hodinách
 • se stanovením dlouhodobé strategie při zvládání těchto obtíží
 • s komunikací s rodiči a odborníky mimo školu
 • s přípravou a zpracováním individuálního vzdělávacího plánu

Formy pomoci:

 • zodpovězení jednoduchých dotazů emailem;
 • jednorázová osobní konzultace;
 • opakované konzultace k nastavení postupu řešení, monitorování průběhu a dořešení problému

Akademie rodičovství

Tři nejčastější situace, které trápí rodiče. I děti.

“Proč POŘÁD jen sedíš u tabletu!” “Ty mě snad VŮBEC neposloucháš!” “Dokud nezačnu křičet NIC se neděje, ale já na ně nechci křičet!” 

Není vám to povědomé? “Rodičům, kteří přicházejí k nám do Akademie rodičovství, dělají tyto situace starosti nejčastěji” říká lektorka Katka Novotná z Akademie rodičovství. “Děti ani rodiče často nevědí, jak je řešit. Trápí se a vznikají mezi nimi bariéry. Nabízíme rodičům jiný způsob komunikace a pohled na jejich děti. Tím se naučí najít k dětem cestu.” dodává její kolegyně Iva Kyselá. 

Že má jejich práce smysl dokládají sami rodiče. “Pletl jsem si příkazy s dohodami a moje potřeby s potřebami dětí.” říká jeden z absolventů projektu. Další dodává: “Je až neuvěřitelné, jak snadné je řešit problémy, když se na ně podíváte z jiného úhlu.” 

Vzhledem k tomu, že se kurzy Akademie rodičovství loni setkaly s velkým úspěchem, můžete i letos využít tuto příležitost a osvojit si nové trendy ve výchově a vývojové psychologii. Kurzy jsou určeny především pro rodiče, kteří mají dobré vztahy se svými dětmi a chtějí, aby to tak zůstalo i v budoucnu.

Školní vzdělávací plán

Nový PORG je bilingvní gymnázium se zaměřením na živé jazyky (především angličtinu).

Nový PORG je zařazen do sítě škol MŠMT, vydávaná vysvědčení mají stejnou validitu jako u ostatních škol na území ČR.

Učební plán Nového PORGu kombinuje požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s mezinárodními programy dle "University of Cambridge International Examinations" (prima až sexta) a International Baccalaureate (poslední dva ročníky studia).

V českém pojetí je tradičně kladen důraz na seznámení se systémem jednotlivých disciplín a na rozsáhlejší záběr znalostí. Anglosaské školství je pak tradičně více zaměřeno na rozvoj dovedností a jejich praktickou demonstraci. Naši studenti těží z výhody obou tradic.

Studenti budou připravováni ke zkoušce International Baccalaureate (IB Diploma), jejíž úspěšné složení otevírá dveře na zahraniční univerzity, včetně těch nejpřednějších. Podrobné informace o celém programu naleznete zde. Informace o programu Creativity action service zde.

Zároveň studenti složí i standardní českou maturitu a mohou pokračovat ve studiu na českých univerzitách.

Studium  francouzštiny, španělštiny a němčiny připravuje studenty ke složení mezinárodních zkoušek „Delf“, „DELE“ a „ZD“. Volitelně od kvarty mají studenti možnost se učit tři světové jazyky. Anglický jazyk - podrobnější koncepce

Učební plán je vyvážený v poměru přírodní  vědy – společenské vědy. Klade důraz na estetické výchovy (hudební, výtvarná,  dramatická). Ve vyšších ročnících poskytuje širokou škálu předmětů volitelných.

V češtině věnujeme velkou pozornost vlastní četbě studentů. Náš program „Četba – vlajková loď češtiny na PORGu“ je ojedinělý v českém školství.

S rostoucím věkem studentů roste i  zatížení domácí prací a mění se její charakter. Primáni mívají spíš krátkodobé úkoly, i když nezřídka takové, které nesměřují k předem známému výsledku a dávají studentům prostor uplatnit jejich nápady. Snažíme se, aby studenti doma spíše pracovali, přemýšleli a vymýšleli, než jen plnili domácí úkoly.

Rozpis vyučovaných předmětů po jednotlivých třídách

PŘEDMĚT I II III IV SUMA
ČEŠTINA 4 4 4 4 16
ANGLIČTINA 6 6 5 5 22
NĚMČINA
ŠPANĚLŠTINA
FRANCOUZŠTINA
    4 3 7
MATEMATIKA 4 4 4 4 16
DĚJEPIS   2 2 3 7
KEK, OBČ. VÝCHOVA 3 2     5
HUMANITIES       4 4
ZEMĚPIS 2       2
GEOGRAPHY 2 2     4
FYZIKA   1 2 2 5
CHEMIE     2 2 4
BIOLOGIE 2 2 2   6
SCIENCE   3 3   6
IVT (ICT) 1      1 2
EST. VÝCHOVA 2 2 2 2 8
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 8
CELKEM: 28 30 32 32 122

Modře zvýrazněné hodiny jsou vyučovány v angličtině, zelenomodrá značí vyučování v češtině nebo angličtině.

PŘEDMĚT V VI VII minimum VIII minimum SUMA
ČEŠTINA 4 4 4 4 16
ANGLIČTINA 4 4 4 4 16
NĚMČINA
ŠPANĚLŠTINA
FRANCOUZŠTINA
4 3 4 3 14
MATEMATIKA / MATHEMATICS 4 4 4 3 15
HISTORY 2     4
DĚJEPIS   2     2
ZSV 2 2     4
IB VOLITELNÉ hum.     4   8
ZEMĚPIS / GEOGRAPHY 2 2     4
FYZIKA 1,67 2     3,67
CHEMIE 1,67 2     3,67
BIOLOGIE 1,67 2     3,67
INTEGRATED SCIENCE 2 2     4
IB VOLITELNÉ přírod.     4   8
AESTHETICS 2       2
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 8
DOPLNĚNÍ IB + TOK + sem.     6 14 12
VOLIT. PŘEDMĚTY 2 2      4
CELKEM: 35 35 32 30 132

Modře zvýrazněné hodiny jsou vyučovány v angličtině, zelenomodrá značí vyučování v češtině nebo angličtině.

Organizace ročníkových zkoušek
Přehled ročníkových zkoušek

Jídelna

Nový PORG provozuje  vlastní školní kuchyni a jídelnu od 1. září 2008. Odpovědným vedoucím školní kuchyně a jídelny je Václav Krbec. Školní kuchyně a jídelna Nového PORGu slouží primárně k zajištění oběda žákům, studentům a zaměstnancům školy. Standardní nabídku tvoří tři varianty hlavního jídla.

Kontakty

vedoucí školní jídelny Václav Krbec
e-mail jidelna(zavináč)novyporg.cz
telefon +420 773 775 973

Platby stravného

Platby služeb se provádí zálohově bezhotovostním převodem na účet školní jídelny Nového PORGu.

číslo účtu školní jídelny 3353792/0800 (variabilním symbolem platby je číslo smlouvy o studiu)

Detailní informace o frekvenci a výši splátek jsou součástí přihlášky ke stravování:

přihláška ke stravování 

pdfPřihláška ke stravování 2021/22 (pdf)

docxPřihláška ke stravování 2021/22 (docx)

Objednávky, výběr a odhlašování stravy

Zaplacením příslušné částky na účet školní jídelny je strávníkovi aktivováno jeho osobní konto a jsou mu automaticky přihlášeny zvolené služby (obědy, případně i svačiny). Tím je zároveň z vložené částky odečtena celková cena přihlášených služeb a zobrazovaná výše konta pak odpovídá zůstatku z vložených prostředků.

Pokud si chce strávník volit z nabízených variant, přihlašovat či odhlašovat stravu, případně získat  další informace o svém účtu, může tak učinit prostřednictvím objednávkového  boxu, který je umístěn přímo v jídelně nebo pomocí internetu na www.strava.cz. (Informace o přístupu ke svému kontu jsou rodičům odesílány automaticky po jeho zřízení. Pokud jste informace neobdrželi kontaktujte prosím zaměstnance školní jídelny.)

Odhlásit oběd nebo objednanou svačinu je možné nejpozději jeden den předem do 7:00 pomocí  objednávkového boxu v jídelně nebo prostřednictvím internetu. Neodhlášený oběd  je také možné vyzvednout v jídelně (nádobí netřeba – oběd Vám vakuově zabalíme).

Přeplatky

Přeplatky za  neodebranou stravu jsou strávníkům automaticky převáděny do dalšího období.  V případě odhlášení žáka či studenta ze školního stravování jsou přeplatky  vraceny převodem na účet.

Doplňkový prodej

Ve školní  jídelně byl zahájen prodej doplňkového sortimentu. V nabídce je obložené pečivo,  oplatky, vitamínové nápoje a drobné sladkosti. Rodiče, kteří mají zájem, aby  jejich děti mohly tuto službu využívat, ať prosím informují o svém souhlasu školní jídelnu e-mailem a odesláním finanční částky (ve výši dle vlastního uvážení), kterou bude mít jejich dítě pro tento účel na svém kontě k dispozici.

Jídelníček

Studentská rada

pdf Stanovy studentské rady