Harmonogram školního roku 2018/19

Možnost stažení harmonogramu do svých kalendářů (iCalendar)

  Událost: Od: Do:
Dny otevřených dveří Den otevřených dveří 21. listopad 2018, středa, od 17:00 hodin 21. listopad 2018, středa
  Den otevřených dveří 16. leden 2019, středa, od 17:00 hodin 16. leden 2019, středa
Hodnocení Vysvědčení 30. leden 2019, středa 30. leden 2019, středa
  Vysvědčení 28. červen 2019, pátek 28. červen 2019, pátek
Maturita Přihlášky k maturitě 30. listopad 2018, pátek 30. listopad 2018, pátek
  Ústní maturity 20. květen 2019, pondělí 24. květen 2019, pátek
Pololetí 1. pololetí - začátek 3. září 2018, pondělí 3. září 2018, pondělí
  1. pololetí - konec 31. leden 2019, čtvrtek 31. leden 2019, čtvrtek
  2. pololetí - začátek 1. únor 2019, pátek 1. únor 2019, pátek
  2. pololetí - konec 28. červen 2019, pátek 28. červen 2019, pátek
Prázdniny Podzimní prázdniny 29. říjen 2018, pondělí 30. říjen 2018, úterý
  Ředitelské volno 31. říjen 2018, středa 31. říjen 2018, středa
  Vánoční prázdniny 24. prosinec 2018, pondělí 2. leden 2019, středa
  Ředitelské volno 3. leden 2019, čtvrtek 4. leden 2019, pátek
  Ředitelské volno 31. leden 2019, čtvrtek 31. leden 2019, čtvrtek
  Pololetní prázdniny 1. únor 2019, pátek 1. únor 2019, pátek
  Jarní prázdniny 11. únor 2019, pondělí 15. únor 2019, pátek
  Velikonoční prázdniny 18. duben 2019, čtvrtek 22. duben 2019, pondělí
Přijímací řízení Přijímačky nanečisto 26. leden 2019, sobota 26. leden 2019, sobota
  Uzávěrka přihlášek 1. březen 2019, pátek 1. březen 2019, pátek
  Přijímací zkoušky 16. duben 2019, úterý 16. duben 2019, úterý
Svátek Státní svátek 28. září 2018, pátek 28. září 2018, pátek
  Státní svátek 28. říjen 2018, neděle 29. říjen 2018, pondělí
  Státní svátek 17. listopad 2018, sobota 17. listopad 2018, sobota
  Státní svátek 1. květen 2019, středa 1. květen 2019, středa
  Státní svátek 8. květen 2019, středa 8. květen 2019, středa
Školní akce 10 let Nového PORGu 15. září 2018, sobota 15. září 2018, sobota
  Den třídního (všechny třídy) 21. prosinec 2018, pátek 21. prosinec 2018, pátek
  Ples Nového PORGu 28. leden 2019, pondělí 28. leden 2019, pondělí
  Klauzury 10. červen 2019, pondělí 14. červen 2019, pátek
  Porgiáda 25. červen 2019, úterý 25. červen 2019, úterý
  Květinová slavnost 27. červen 2019, čtvrtek 27. červen 2019, čtvrtek
Školy v přírodě Seznamovací pobyt Nová Pec (primy) 4. září 2018, úterý 7. září 2018, pátek
  Fresh start 7. září 2018, pátek 9. září 2018, neděle
  Projektová škola v přírodě 7. říjen 2018, neděle 12. říjen 2018, pátek
  Vánoční dílny 18. prosinec 2018, úterý 18. prosinec 2018, úterý
  Lyžařský výcvik (sekundy) 6. leden 2019, neděle 12. leden 2019, sobota
  Lyžařský výcvik (tercie) 12. leden 2019, sobota 18. leden 2019, pátek
  Letní školy v přírodě 17. červen 2019, pondělí 21. červen 2019, pátek
Třídní schůzky Třídní schůzky - prima 3. září 2018, pondělí, od 9:30 hodin 3. září 2018, pondělí
  Setkání rodičů prim 5. říjen 2018, pátek, od 17:00 hodin 5. říjen 2018, pátek
  Třídní schůzky (sekundy, tercie, kvarty) 13. listopad 2018, úterý, od 17:00 hodin 13. listopad 2018, úterý
  Třídní schůzky (kvinty, sexty, oktávy) 15. listopad 2018, čtvrtek, od 17:00 hodin 15. listopad 2018, čtvrtek
  Třídní schůzky (primy, septimy) 28. listopad 2018, středa, od 17:00 hodin 28. listopad 2018, středa
  Třídní schůzky (primy, sekundy, tercie, kvarty) 2. duben 2019, úterý, od 17:00 hodin 2. duben 2019, úterý
  Třídní schůzky (kvinty, sexty, septimy) 4. duben 2019, čtvrtek, od 17:00 hodin 4. duben 2019, čtvrtek

Maturita

Úvodní obrázek

ČESKÁ MATURITA

Český jazyk

Matematika

 Cizí jazyky

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Termíny 

30. 11. 2018 přihlášky žáků k maturitní zkoušce včetně výběru předmětů – nelze následně měnit
15. 1. 2019 nejzazší datum, do kdy MŠMT musí zveřejnit jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ pro jaro 2019
  seznam literatury k ÚZ z ČJL
10. a 11. 4. 2019 písemná práce z českého jazyka a literatury
26. 4. 2019 uzávěrka klasifikace
  profilové písemky
30. 4. 2018 vydání vysvědčení za oktávu
2. a 3. 5. + 6. - 10. 5. 2019 zbylé písemné zkoušky a didaktické testy společné části maturitní zkoušky 
20. - 24. 5. 2019 ústní maturity státní a profilové
6. 6. 2019 slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Školní psycholog

Mgr. Lenka Tichotová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

S čím se na mne například mohou obrátit studenti?

 • Poslední dobou se mi ve škole moc nedaří. Jak to změnit?
 • S někým ze spolužáků/učitelů jsme si nesedli. Chtěl bych, aby to bylo lepší.
 • Nedaří se mi domlouvat některé věci s rodiči. Co se s tím dá dělat?
 • Vždycky rodičům nebo učiteli slíbím, že se v něčem změním, ale pak se mi to nedaří. Kudy na to?
 • Domácí příprava mi zabírá hodně času, ale nakonec toho moc neumím. Jak ji mohu změnit?
 • Mám nějaké divné nálady, jsem smutná nebo naštvaná a neumím to změnit.
 • Mám nějaké potíže ve vztahu.
 • Trápím se, nevím kudy kam.
 • ...

S čím se na mne například můžou obrátit rodiče?

 • Dceři se poslední dobou ve škole příliš nedaří. Jak jí můžeme podpořit?
 • Ranní odjezd do školy je téměř každý den stresovou situací. Jak si jej usnadnit?
 • Zdá se mi, že domácí příprava zabírá synovi nepřiměřeně mnoho času. Dá se nějak zefektivnit?
 • Mám dojem, že mojí dceru něco trápí, ale nevím co.
 • Jak synovi nastavit pravidla a jak s ním uzavírat dohody, které fungují?
 • Nemohu se rozhodnout v nějaké věci týkající se mé dcery.
 • Myslím si, že by mému synovi prospělo více samostatnosti. Jak na to?

Rodičům poskytujeme základní 1-2 základní konzultace tématu zdarma. Pokud věc vyžaduje další péči, můžeme doporučit odborníky, kteří vám v řešení pomohou. Termín konzultace je vždy třeba předem domluvit.

Výchovný poradce

Petra Jindrová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

mohu pomoci:

rodičům:

 • zorientovat se ve výukových obtížích dítěte
 • stanovit optimální postup při zvládání těchto obtíží
 • připravit (ve spolupráci s učiteli) individuální vzdělávací plán žáka
 • zorientovat se ve výchovných problémech
 • stanovit optimální postup při zvládání těchto problémů
 • s orientací v nabídce ZŠ při přechodu žáka po ukončení prvního stupně naší ZŠ na druhý stupeň jiné ZŠ
 • vyhledat odbornou pomoc mimo školu

učitelům:

 • se základní orientací ve výukových/ výchovných obtížích žáka
 • se zvládáním konkrétních obtíží ve výuce / v chování + s aplikací postupů doporučených pedagogicko psychologickou poradnou přímo v hodinách
 • se stanovením dlouhodobé strategie při zvládání těchto obtíží
 • s komunikací s rodiči a odborníky mimo školu
 • s přípravou a zpracováním individuálního vzdělávacího plánu

Formy pomoci:

 • zodpovězení jednoduchých dotazů emailem;
 • jednorázová osobní konzultace;
 • opakované konzultace k nastavení postupu řešení, monitorování průběhu a dořešení problému

Akademie rodičovství

Tři nejčastější situace, které trápí rodiče. I děti.

“Proč POŘÁD jen sedíš u tabletu!” “Ty mě snad VŮBEC neposloucháš!” “Dokud nezačnu křičet NIC se neděje, ale já na ně nechci křičet!” 

Není vám to povědomé? “Rodičům, kteří přicházejí k nám do Akademie rodičovství, dělají tyto situace starosti nejčastěji” říká lektorka Katka Novotná z Akademie rodičovství. “Děti ani rodiče často nevědí, jak je řešit. Trápí se a vznikají mezi nimi bariéry. Nabízíme rodičům jiný způsob komunikace a pohled na jejich děti. Tím se naučí najít k dětem cestu.” dodává její kolegyně Iva Kyselá. 

Že má jejich práce smysl dokládají sami rodiče. “Pletl jsem si příkazy s dohodami a moje potřeby s potřebami dětí.” říká jeden z absolventů projektu. Další dodává: “Je až neuvěřitelné, jak snadné je řešit problémy, když se na ně podíváte z jiného úhlu.” 

Vzhledem k tomu, že se kurzy Akademie rodičovství loni setkaly s velkým úspěchem, můžete i letos využít tuto příležitost a osvojit si nové trendy ve výchově a vývojové psychologii. Kurzy jsou určeny především pro rodiče, kteří mají dobré vztahy se svými dětmi a chtějí, aby to tak zůstalo i v budoucnu.

Školní vzdělávací plán

Nový PORG je bilingvní gymnázium se zaměřením na živé jazyky (především angličtinu).

Nový PORG je zařazen do sítě škol MŠMT, vydávaná vysvědčení mají stejnou validitu jako u ostatních škol na území ČR.

Učební plán Nového PORGu kombinuje požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s mezinárodními programy dle "University of Cambridge International Examinations" (prima až sexta) a International Baccalaureate (poslední dva ročníky studia).

V českém pojetí je tradičně kladen důraz na seznámení se systémem jednotlivých disciplín a na rozsáhlejší záběr znalostí. Anglosaské školství je pak tradičně více zaměřeno na rozvoj dovedností a jejich praktickou demonstraci. Naši studenti těží z výhody obou tradic.

Studenti budou připravováni ke zkoušce International Baccalaureate (IB Diploma), jejíž úspěšné složení otevírá dveře na zahraniční univerzity, včetně těch nejpřednějších. Podrobné informace o celém programu naleznete zde. Informace o programu Creativity action service zde.

Zároveň studenti složí i standardní českou maturitu a mohou pokračovat ve studiu na českých univerzitách.

Studium  francouzštiny, španělštiny a němčiny připravuje studenty ke složení mezinárodních zkoušek „Delf“, „DELE“ a „ZD“. Volitelně od kvarty mají studenti možnost se učit tři světové jazyky. Anglický jazyk - podrobnější koncepce

Učební plán je vyvážený v poměru přírodní  vědy – společenské vědy. Klade důraz na estetické výchovy (hudební, výtvarná,  dramatická). Ve vyšších ročnících poskytuje širokou škálu předmětů volitelných.

V češtině věnujeme velkou pozornost vlastní četbě studentů. Náš program „Četba – vlajková loď češtiny na PORGu“ je ojedinělý v českém školství.

S rostoucím věkem studentů roste i  zatížení domácí prací a mění se její charakter. Primáni mívají spíš krátkodobé úkoly, i když nezřídka takové, které nesměřují k předem známému výsledku a dávají studentům prostor uplatnit jejich nápady. Snažíme se, aby studenti doma spíše pracovali, přemýšleli a vymýšleli, než jen plnili domácí úkoly.

Rozpis vyučovaných předmětů po jednotlivých třídách

PŘEDMĚT I II III IV SUMA
ČEŠTINA 4 4 4 4 16
ANGLIČTINA 6 6 5 5 22
NĚMČINA
ŠPANĚLŠTINA
FRANCOUZŠTINA
    4 3 7
MATEMATIKA 4 4 4 4 16
DĚJEPIS   2 2 3 7
KEK, OBČ. VÝCHOVA 3 2     5
HUMANITIES       4 4
ZEMĚPIS 2       2
GEOGRAPHY 2 2     4
FYZIKA   1 2 2 5
CHEMIE     2 2 4
BIOLOGIE 2 2 2   6
SCIENCE   3 3   6
IVT (ICT) 1       1
EST. VÝCHOVA 2 2 2 2 8
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 8
VOLIT. PŘEDMĚT ("ZÁJMOVÝ")       1 1
CELKEM: 28 30 32 32 122

Modře zvýrazněné hodiny jsou vyučovány v angličtině, zelenomodrá značí vyučování v češtině nebo angličtině.

PŘEDMĚT V VI VII minimum VIII minimum SUMA
ČEŠTINA 4 4 4 4 16
ANGLIČTINA 4 4 4 4 16
NĚMČINA
ŠPANĚLŠTINA
FRANCOUZŠTINA
4 3 4 3 14
MATEMATIKA / MATHEMATICS 4 4 4 3 15
HISTORY 2     4
DĚJEPIS   2     2
ZSV 2 2     4
IB VOLITELNÉ hum.     4 4 8
ZEMĚPIS / GEOGRAPHY 2 2     4
FYZIKA 1,67 2     3,67
CHEMIE 1,67 2     3,67
BIOLOGIE 1,67 2     3,67
INTEGRATED SCIENCE 2 2     4
IB VOLITELNÉ přírod.     4 4 8
AESTHETICS 2       2
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 8
DOPLNĚNÍ IB + TOK + sem.     6 6 12
VOLIT. PŘEDMĚTY 2 2      4
CELKEM: 35 35 32 30 132

Modře zvýrazněné hodiny jsou vyučovány v angličtině, zelenomodrá značí vyučování v češtině nebo angličtině.

Hodnocení
Organizace ročníkových zkoušek
Přehled ročníkových zkoušek

Studentská rada

studentska rada 2016 848

 pdf Stanovy studentské rady