Harmonogram školního roku 2020/21

1. POLOLETÍ:   1. 9. 2020 – 31. 1. 2021
PŘEDÁNÍ HODNOCENÍ:   28. 1. 2021
2. POLOLETÍ:   1. 2. – 25. 6. 2021
PŘEDÁNÍ HODNOCENÍ:   25. 6. 2021
PRÁZDNINY: podzimní 26. 10. – 30. 10. 2020
  vánoční 23. 12. – 3. 1. 2021
  pololetní 29. 1. 2021
  jarní 22. 2. – 28. 2. 2021 (Praha 1–5)
  velikonoční 1. 4. – 5. 4. 2021
ŘEDITELSKÉ VOLNO:   16. 11. 2020 (pouze žáci), 21. - 22. 12. 2020 + pravděpodobně 1 den v termínu přijímacího řízení na gymnázium – dle termínu vyhlášení přijímaček upřesníme na začátku 2. pololetí
GO KURZ PRIM:   1. – 4. 9. 2020
FRESH START SEPTIM:   4. – 6. 9. 2020
ŠKOLA V PŘÍRODĚ: podzimní odpadá
  letní 12. – 18. 6. 2021
LYŽAŘSKÝ KURZ: sekundy 10. – 16. 1. 2021
  tercie 16. – 22. 1. 2021
TÝDEN EXKURZÍ:   7. - 11. 6. 2021
PŘÍMĚSTSKÉ PROJEKTY:   21. - 24. 6. 2021
TŘÍDNÍ SCHŮZKY:   nultá třídní schůzka rodičů prim 2. 10. 2020
  setkání s rodiči prim 2. 10. 2020 od 16 hodin
  sekundy, tercie, kvarty 10. 11. 2020
  kvinty, sexty, oktávy 12. 11. 2020
  primy a septimy 18. 11. 2020
  kvarty, kvinty, sexty, septimy 6. 4. 2021
  primy, sekundy, tercie 8. 4. 2021
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: online 25. 11. 2020
  online 9. 12. 2020
  online 6. 1. 2021
  online 21. 1. 2021
PŘIJÍMAČKY NANEČISTO:   23. 1. 2021
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA GYM:   1. 3. 2021 do 12:00
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRIMY:   5. 5. 2021 na Novém PORGu a 6. 5. 2021 na PORGu Libeň
MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES:   2. 2. 2021
CULTURAL WEEK:   24. - 28. 5. 20201
KVĚTINOVÁ SLAVNOST:   3. 6. 2021

Maturita

Maturita 3

ČESKÁ MATURITA

Český jazyk

Matematika

 Cizí jazyky

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Termíny 

30. 11. 2020 přihlášky žáků k maturitní zkoušce včetně výběru předmětů – nelze následně měnit
  nejzazší datum, do kdy MŠMT musí zveřejnit jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ pro jaro 2020
31. 3. 2021 seznam literatury k ÚZ z ČJL
  písemná práce z českého jazyka a literatury
  uzávěrka klasifikace
  profilové písemky
  vydání vysvědčení za oktávu
3. - 7. 5. 2021 didaktické testy společné části maturitní zkoušky 
  ústní maturity státní a profilové
  slavnostní předávání maturitních vysvědčení (od 16:00 do 19:00)

Školní psycholog

Mgr. Lenka Tichotová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

S čím se na mne například mohou obrátit studenti?

 • Poslední dobou se mi ve škole moc nedaří. Jak to změnit?
 • S někým ze spolužáků/učitelů jsme si nesedli. Chtěl bych, aby to bylo lepší.
 • Nedaří se mi domlouvat některé věci s rodiči. Co se s tím dá dělat?
 • Vždycky rodičům nebo učiteli slíbím, že se v něčem změním, ale pak se mi to nedaří. Kudy na to?
 • Domácí příprava mi zabírá hodně času, ale nakonec toho moc neumím. Jak ji mohu změnit?
 • Mám nějaké divné nálady, jsem smutná nebo naštvaná a neumím to změnit.
 • Mám nějaké potíže ve vztahu.
 • Trápím se, nevím kudy kam.
 • ...

S čím se na mne například můžou obrátit rodiče?

 • Dceři se poslední dobou ve škole příliš nedaří. Jak jí můžeme podpořit?
 • Ranní odjezd do školy je téměř každý den stresovou situací. Jak si jej usnadnit?
 • Zdá se mi, že domácí příprava zabírá synovi nepřiměřeně mnoho času. Dá se nějak zefektivnit?
 • Mám dojem, že mojí dceru něco trápí, ale nevím co.
 • Jak synovi nastavit pravidla a jak s ním uzavírat dohody, které fungují?
 • Nemohu se rozhodnout v nějaké věci týkající se mé dcery.
 • Myslím si, že by mému synovi prospělo více samostatnosti. Jak na to?

Rodičům poskytujeme základní 1-2 základní konzultace tématu zdarma. Pokud věc vyžaduje další péči, můžeme doporučit odborníky, kteří vám v řešení pomohou. Termín konzultace je vždy třeba předem domluvit.

Výchovný poradce

Petra Jindrová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

mohu pomoci:

rodičům:

 • zorientovat se ve výukových obtížích dítěte
 • stanovit optimální postup při zvládání těchto obtíží
 • připravit (ve spolupráci s učiteli) individuální vzdělávací plán žáka
 • zorientovat se ve výchovných problémech
 • stanovit optimální postup při zvládání těchto problémů
 • s orientací v nabídce ZŠ při přechodu žáka po ukončení prvního stupně naší ZŠ na druhý stupeň jiné ZŠ
 • vyhledat odbornou pomoc mimo školu

učitelům:

 • se základní orientací ve výukových/ výchovných obtížích žáka
 • se zvládáním konkrétních obtíží ve výuce / v chování + s aplikací postupů doporučených pedagogicko psychologickou poradnou přímo v hodinách
 • se stanovením dlouhodobé strategie při zvládání těchto obtíží
 • s komunikací s rodiči a odborníky mimo školu
 • s přípravou a zpracováním individuálního vzdělávacího plánu

Formy pomoci:

 • zodpovězení jednoduchých dotazů emailem;
 • jednorázová osobní konzultace;
 • opakované konzultace k nastavení postupu řešení, monitorování průběhu a dořešení problému

Akademie rodičovství

Tři nejčastější situace, které trápí rodiče. I děti.

“Proč POŘÁD jen sedíš u tabletu!” “Ty mě snad VŮBEC neposloucháš!” “Dokud nezačnu křičet NIC se neděje, ale já na ně nechci křičet!” 

Není vám to povědomé? “Rodičům, kteří přicházejí k nám do Akademie rodičovství, dělají tyto situace starosti nejčastěji” říká lektorka Katka Novotná z Akademie rodičovství. “Děti ani rodiče často nevědí, jak je řešit. Trápí se a vznikají mezi nimi bariéry. Nabízíme rodičům jiný způsob komunikace a pohled na jejich děti. Tím se naučí najít k dětem cestu.” dodává její kolegyně Iva Kyselá. 

Že má jejich práce smysl dokládají sami rodiče. “Pletl jsem si příkazy s dohodami a moje potřeby s potřebami dětí.” říká jeden z absolventů projektu. Další dodává: “Je až neuvěřitelné, jak snadné je řešit problémy, když se na ně podíváte z jiného úhlu.” 

Vzhledem k tomu, že se kurzy Akademie rodičovství loni setkaly s velkým úspěchem, můžete i letos využít tuto příležitost a osvojit si nové trendy ve výchově a vývojové psychologii. Kurzy jsou určeny především pro rodiče, kteří mají dobré vztahy se svými dětmi a chtějí, aby to tak zůstalo i v budoucnu.

Školní vzdělávací plán

Nový PORG je bilingvní gymnázium se zaměřením na živé jazyky (především angličtinu).

Nový PORG je zařazen do sítě škol MŠMT, vydávaná vysvědčení mají stejnou validitu jako u ostatních škol na území ČR.

Učební plán Nového PORGu kombinuje požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s mezinárodními programy dle "University of Cambridge International Examinations" (prima až sexta) a International Baccalaureate (poslední dva ročníky studia).

V českém pojetí je tradičně kladen důraz na seznámení se systémem jednotlivých disciplín a na rozsáhlejší záběr znalostí. Anglosaské školství je pak tradičně více zaměřeno na rozvoj dovedností a jejich praktickou demonstraci. Naši studenti těží z výhody obou tradic.

Studenti budou připravováni ke zkoušce International Baccalaureate (IB Diploma), jejíž úspěšné složení otevírá dveře na zahraniční univerzity, včetně těch nejpřednějších. Podrobné informace o celém programu naleznete zde. Informace o programu Creativity action service zde.

Zároveň studenti složí i standardní českou maturitu a mohou pokračovat ve studiu na českých univerzitách.

Studium  francouzštiny, španělštiny a němčiny připravuje studenty ke složení mezinárodních zkoušek „Delf“, „DELE“ a „ZD“. Volitelně od kvarty mají studenti možnost se učit tři světové jazyky. Anglický jazyk - podrobnější koncepce

Učební plán je vyvážený v poměru přírodní  vědy – společenské vědy. Klade důraz na estetické výchovy (hudební, výtvarná,  dramatická). Ve vyšších ročnících poskytuje širokou škálu předmětů volitelných.

V češtině věnujeme velkou pozornost vlastní četbě studentů. Náš program „Četba – vlajková loď češtiny na PORGu“ je ojedinělý v českém školství.

S rostoucím věkem studentů roste i  zatížení domácí prací a mění se její charakter. Primáni mívají spíš krátkodobé úkoly, i když nezřídka takové, které nesměřují k předem známému výsledku a dávají studentům prostor uplatnit jejich nápady. Snažíme se, aby studenti doma spíše pracovali, přemýšleli a vymýšleli, než jen plnili domácí úkoly.

Rozpis vyučovaných předmětů po jednotlivých třídách

PŘEDMĚT I II III IV SUMA
ČEŠTINA 4 4 4 4 16
ANGLIČTINA 6 6 5 5 22
NĚMČINA
ŠPANĚLŠTINA
FRANCOUZŠTINA
    4 3 7
MATEMATIKA 4 4 4 4 16
DĚJEPIS   2 2 3 7
KEK, OBČ. VÝCHOVA 3 2     5
HUMANITIES       4 4
ZEMĚPIS 2       2
GEOGRAPHY 2 2     4
FYZIKA   1 2 2 5
CHEMIE     2 2 4
BIOLOGIE 2 2 2   6
SCIENCE   3 3   6
IVT (ICT) 1      1 2
EST. VÝCHOVA 2 2 2 2 8
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 8
CELKEM: 28 30 32 32 122

Modře zvýrazněné hodiny jsou vyučovány v angličtině, zelenomodrá značí vyučování v češtině nebo angličtině.

PŘEDMĚT V VI VII minimum VIII minimum SUMA
ČEŠTINA 4 4 4 4 16
ANGLIČTINA 4 4 4 4 16
NĚMČINA
ŠPANĚLŠTINA
FRANCOUZŠTINA
4 3 4 3 14
MATEMATIKA / MATHEMATICS 4 4 4 3 15
HISTORY 2     4
DĚJEPIS   2     2
ZSV 2 2     4
IB VOLITELNÉ hum.     4   8
ZEMĚPIS / GEOGRAPHY 2 2     4
FYZIKA 1,67 2     3,67
CHEMIE 1,67 2     3,67
BIOLOGIE 1,67 2     3,67
INTEGRATED SCIENCE 2 2     4
IB VOLITELNÉ přírod.     4   8
AESTHETICS 2       2
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 8
DOPLNĚNÍ IB + TOK + sem.     6 14 12
VOLIT. PŘEDMĚTY 2 2      4
CELKEM: 35 35 32 30 132

Modře zvýrazněné hodiny jsou vyučovány v angličtině, zelenomodrá značí vyučování v češtině nebo angličtině.

Organizace ročníkových zkoušek
Přehled ročníkových zkoušek

Studentská rada

pdf Stanovy studentské rady