Podzimní ŠVP - Lipno

Primáni a sekundáni vyrazili i letos (od 29. září do 4. října 2019) na Lipensko, tentokrát je čekal program zaměřený na poznávání středověku. Studenti se rozdělili do osmi českých a moravských rodů a v dopoledních dílnách se seznamovali se středověkým uměním a myšlením, se středověkými řemesly i s historií jednotlivých rodů. Odpoledne pak novicové plnili rytířské dovednosti a prokazovali své ctnosti, aby si vysloužili místo při slavnostním pasování na rytíře či rytířku na Vítkově hrádku. Všichni studenti si nakonec rytířský titul zasloužili, český král Jan Schroll i moravský markrabě Václav Čada pasovali promrzlé a prokřehlé, ale šťastné a hrdé bojovníky přímo na bitevním poli celodenního výletu.

ŠVP Lipno 2019

a7217e1b-89a7-4650-bde4-c8cfa9792025