Češtinářská TLC: Ke kořenům

TLC (Teachers Learning Communities) je zkratka používaná pro skupiny učitelů, kteří se scházejí za účelem sdílení vzájemné praxe.  Na Novém PORGu fungují TLC velmi úspěšně již pátým rokem. V rámci pravidelných měsíčních schůzek kolegů, kteří se vzájemně podporují v profesním rozvoji, se setkáváme nad konkrétními kroky i výsledky učitelských plánů. Každá schůzka má vždy svého odborníka na zvolenou problematiku, který se tak stává vedoucím a moderátorem daného setkání. 

Zatím poslední TLC schůze vyučujících českého jazyka a literatury na NP se odehrála v pátek 7. února 2020. Hlavním tématem byly kořeny slovanské kultury a výuka pomocí metod vnímavého učení (responsive teaching), došlo také na sdílení dobré praxe a práci s cennými cíli. Vedoucím slovanského setkání byl Ondřej Macura, absolvent oboru všeobecná a srovnávací slavistika na FF UK. Pozvání k odborné diskusi přijala i kolegyně Jana Königsmarková, která se v současné době věnuje především mateřským radostem a povinnostem, neztrácí však kontakt ani se svou češtinářskou komunitou.

IMG 1880

IMG 1877