Bakesale kvinty A

V pátek 24. září 2021 uspořádali studenti kvinty A charitativní prodej pečiva a byli velmi úspěšní, což potvrzují slova Alana Matthewse, třídního kvinty A: "I would like to thank Kvinta A students for raising a staggering 7,845 Kč in today's bake sale. I would also like to thank their outstanding helpers in Septima who also brought cakes and helped to set up the tables in the morning. The jar of 368 sweets had been won by Mojmír Zálešák.  The proceeds of the sale will be sent to a transparent account which was created to help raise funds for Jakub Janda." 

 Bakesale kvinty A kopie