Proč studovat IB

IB World Schools, mezi něž PORG nyní patří, jsou po celém světě považovány za školy nabízející vysokou úroveň vzdělávání.

Absolventi IB DP studují na univerzitách po celém světě. Úspěšné absolvování IB Diploma Programme zvyšuje šanci na přijetí na výběrové univerzity v zahraničí.

Studenti se věnují studiu šesti předmětů vybraných ze šesti skupin. Tři předměty studují studenti na vyšší úrovni (HL - cca 320 vyučovacích hodin za dva roky) a tři předměty na nižší úrovni (SL – cca 200 vyučovacích hodin za dva roky). Studenti si mohou dobrovolně přidat i sedmý předmět.

Studenti se tedy mohou zaměřit na předměty, které je baví a kterým by se chtěli věnovat v budoucnosti. Zároveň je struktura programu dostatečně široká na to, aby studenty nijak neomezovala v možnosti svá rozhodnutí ohledně budoucího studia měnit.

Koncepce jednotlivých předmětů je odlišná od tradičního českého (středoevropského) pojetí. Důraz je kladen na rozvoj kritického myšlení. Například v dějepisu není vyžadován všeobecný přehled o celých světových a národních dějinách, ale hlubší studium několika období a zodpovězení klíčových otázek, které jsou pro pochopení jednání člověka a společnosti důležité; studenti musí načíst značné množství odborné literatury k zvoleným tématům, být schopni porovnávat a hodnotit výsledky práce různých autorů apod. V biologii a chemii se mnohem větší důraz se klade na plánování,provádění a vyhodnocování pokusů a měření, menší důraz se klade na systém a teoretický základ.

Program IB DP rozvíjí u studentů studijní návyky a svou náročností vede studenty k tomu, aby se naučili pracovat s časem a účelně využívali volné hodiny ve škole k samostudiu.

Gymnázium PORG poskytuje personalizovaný poradenský servis při procesu přihlašování se na zahraniční vysokou školu.

IB reasons