Vizualizace

Prohlédněte si první dva náhledy školní budovy s plánovanou nástavbou.

A  pohled vychod

B  isometrie