PORG ART 2021

Zveme vás k účasti na tradiční prázdninové umělecké soutěži PORG ART, jehož tématem je GROWTH/ RŮST.

PORG ART nabízí umělecké soutěžení v rámci čtyř věkových kategorií:

  • žáci ZŠ (první stupeň)
  • studenti nižšího gymnázia a druhý stupeň ZŠ
  • studenti vyššího gymnázia
  • učitelé

K výběru jsou dvě umělecké formy:

  • výtvarné umění (malba, kresba, 3D, fotografie) – jedno dílo, popř. jedno dílo složené z více částí
  • multimédia (divadlo, zpěv, tanec) – video do 2 minut délky a max. objemu 500 MB. (Pouze studenti gymnázia a druhého stupně ZŠ.)

Jak odevzdat soutěžní práce:    

1) Výtvarné umění: 

  • žáci ZŠ odevzdají práce s doprovodnými informacemi (jméno a příjmení žáka, třída a jméno třídní učitelky/ učitele) ve čtvrtek 2. září 2021 ve vrátnici družinky.
  • studenti gymnázia, druhého stupně ZŠ a učitelé odevzdají práce doplněné o doprovodné informace ve čtvrtek 2. září 2021 v učebně artu (A 107) o velké přestávce v 10:15 hodin (práci čitelně označte jménem a příjmením, uveďte třídu, kterou navštěvujete a vaši e-mailovou adresu.)

2) Multimédia – videa nahrajte do adresáře https://www.porg.cz/b0dc4d87-a702-45c5-8747-97b85dcc377d" width="16" height="16" />PORGART do 2. září 2021.

Na soutěžní práce se těší PORG ART Team 21/22: Tara Svobodová, Kirana Olivieri Munroe, Anna Kristlová, Denisa Bregarová 

& Olga Vršková a Petra Michopulu

Plakát pro letošní ročník vytvořila Denisa Bregarová.

Outlook osqmjqni