Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří na 2. stupni základní školy Nový PORG se ve školním roce 2021/2022 konají ve středu 24. listopadu 2021 od 17:00, ve středu 19. ledna 2022 od 17:00 a online den otevřených dveří ve středu 9. února 18:00. Prosíme o registraci účastníků v následujícím formuláři.

Registrace DOD

Individuální návštěvy jsou možné po předchozí telefonické domluvě.

PORG DOD 2021 novy porg 1200x630 ZŠ2

Přihláška

Do 6. třídy 2022/23 přijímáme maximálně 26 studentů.

Přestupní řízení bude obsahovat písemný test obecných studijních předpokladů a písemný test z angličtiny. Druhá část bude obsahovat pohovor s uchazeči, který bude zkoumat motivaci ke studiu. K ústní části budou pozváni uchazeči, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů v písemné části. 

Písemná zkouška se bude konat 19. nebo 20. dubna 2022 odpoledne pro uchazeče, kteří se hlásí na gymnázium PORG a 21. dubna 2022 dopoledne pro ostatní uchazeče. 

Pohovory se uskuteční v průběhu května. Pozvánku Vám pošleme e-mailem.

Doplňující informace: Barbora Pavelková; nabor(at)porg.cz; tel. 777 923 715.

Uzávěrka přihlášek je 1. března 2022 ve 12:00.

Pro přihlášení vyplňte prosím naši interní přihlášku – odkaz naleznete níže. Přihláška je shodná s interní přihláškou na gymnázium. Pokud se hlásíte do 6. ročníku i na gymnázium, vyplňte prosím přihlášku pouze jednou.

Přihláška na druhý stupeň

Virtuální den otevřených dveří

Podívejte se na ukázky, jak to u nás vypadá na online hodinách na našem gymnáziu.

Virtální DOD

FAQ

Jaký je rozdíl mezi 2. stupněm základní školy a gymnáziem?

Učivo na 2. stupni bude více prakticky zaměřeno a nebude dosahovat takové hloubky jako na gymnáziu. V rámci výuky IT se žáci zaměří na rozvoj praktických dovedností jako je práce s MS Office, grafickými programy, psaní všemi deseti apod. Výuka 2. cizího jazyka začne již od 6. třídy, a to 3 hodinami týdně. Důraz bude též kladen na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností, které budou rozvíjeny jak v českém, tak v anglickém jazyce.  Žáci se budou učit prezentovat výsledky svých výstupů a výzkumů před publikem. Rozvoj sebeprezanteace a komunikace v angličtině bude probíhat v rámci všech předmětů a bude rozvíjen zejména v předmětu Drama, který bude završen realizací divadelní hry. V rámci výuky se žáci budou připravovat na přijímací zkoušky na střední školu.

Budou na 2. stupni učit stejní učitelé jako na gymnáziu?

Než se 2. stupeň naplní, bude většina učitelského sboru 6. ročníku bude stejná jako na gymnáziu.

Musí žáci 1. stupně základní školy Nový PORG skládat zkoušky, aby mohli pokračovat na 2. stupni?

Žáci našeho 1. stupně základní školy nemusí skládat přestupové zkoušky na 2. stupeň. Pokračují dál v plnění povinné školní docházky.

Jak bude vypadat přestupové řízení do 6. třídy?

Přestupové řízení pro žáky z jiných škol se bude skládat ze dvou částí. Bude tedy obsahovat písemný test z obecných studijních předpokladů a z angličtiny. Žáci s nejlepšími výsledky budou pozváni na ústní pohovor, který bude zaměřen na jejich motivaci ke studiu na naší škole. Pohovor bude probíhat až po vyhlášení výsledků na gymnázium.

Budou se v přestupovém řízení zohledňovat výsledky Cermat z matematiky a češtiny?

Výsledky Cermat z matematiky a češtiny se v přestupovém řízení zohledňovat nebudou. Vzhledem k tomu, že se nejedná o přijímací řízení, ale o přestup a pokračování v základním vzdělávání.

Jak je to s výukou jazyků?

Na 2. stupni základní školy počítáme s intenzivní výukou angličtiny i 2. cizího jazyka. Cílem je, aby žáci v angličtině dosáhli úrovně B2 až C1 na konci 9. třidy a byli též schopni komunikace v 2. cizím jazyce, kde bude na výběr z jazyka německého, francouzského a španělského.

Budou žáci 2. stupně moci přejít po 9. třídě na gymnázium?

Žáci našeho 2. stupně budou připravováni na studium na jiných gymnáziích a středních školách. K výběru vhodné střední školy jim bude pomáhat poradenský program.

Kolik 6. tříd se bude otvírat?

V tomto školním roce počítáme se otevřením jedné třídy.

Nebudou učitelé a žáci gymnázia pohlížet na žáky 2. stupně jako na ty neúspěšné či hloupé?

Na základní škole i gymnáziu PORG dbáme na přátelské prostředí a respekt mezi žáky i učiteli. Studium na 2. stupni bude zaměřeno více prakticky a bude určeno dětem, které nemají takové akademické ambice. Počítáme s tím, že se studenti budou znát z mimoškolních aktivit i školních akcí a vytvoří si mezi sebou přátelské vztahy.