Claudie Posuchová

Vzdělání

1997-2003 FTVS UK Praha; trenérství volejbalu

Praxe

1999-2011 profesionální hráčka volejbalu, Francie
trenérka mládeže HNT Hamburk
trenérka mládeže Sokol Vídeň
asistentka na katedře VŠCHT
učitelka Tv

Kurzy

instruktor aerobiku, instruktor fitness centra, instruktor školních lyžařských kurzů, sportovní masér,

plavčík, trenér basketbalu (licence C)

Koníčky

sport vzimě i vlétě vjakékoliv podobě, film, divadlo, vymýšlení zábavných her pro děti