Matěj Soukup

Vzdělání

PedF Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství matematika – tělesná výchova

gymnázium Nad Kavalírkou

Praxe

2002–2009      Osmileté gymnázium Buďánka

Koníčky

Převážně se věnuji kolektivním sportům - volejbal, fotbal, sjíždění řek (s kamarády). Závodně jsem podlehl společenskému tanci, což si chodím aktivně připomínat na různé plesy a taneční večery. Dále rád pořizuji "nehybné" obrázky pomocí soustavy čoček a čipu. Volné večery občas využívám i k návštěvě divadla či koncertního sálu.